ต้องจารึก!ชมรมลูกเสือ 4 ท่อนฯร่วมสัมนาผู้นำลูกเสือทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

นครปฐม-ต้องจารึก ครั้งแรกที่ชมรมลูกเสือ 4 ท่อนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาผู้นำลูกเสือทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมลูกเสือ 4 ท่อนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสโมสรลูกเสือสนามจันทร์ จัดการสัมมนาศักยภาพผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ครั้งที่ 1 กับผู้นำลูกเสือทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ณ โรงแรม เดอะริเวอร์ จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วีระกุล อรัณยะนาค ที่ปรึกษาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือหลายท่านมาร่วมพิธี

อาทิ นายวายุ พยัคฆ์ฆันตร พล.อ.อ.สมชัย พละพงศ์ นายกสโมสรลูกเสืออากาศ พล.ร.อ.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ นายกสโมสรลูกเสือนาวี พล.อ.วิทยา วชิรกุล พล.ต.ต.ศ.ดร.วิบูลย์ ผกามาศ ดร.พลเดช วรฉัตร นายอรรถ แสงจิตต์ นายสายัณห์ สันทัด และนายอำนาจ สายฉลาด

นอกจากนี้ นายสมมาตร สังขพันธ์ นายภูมิพิชญ์ วโรดมรุจิรานนท์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะทำงาน นายกิจจา จงประเสริฐ นายศุภณัฐ เขียวมณี ดร.ประพันธ์ โรจโชติกุล และนายภาณุวิชญ์ ทองศักดิ์ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ และเป็นครั้งแรกที่สมาชิกชมรมลูกเสือ 4 ท่อนแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน ได้เสียสละเข้าร่วมงาน เพื่อสืบสานและพัฒนากิจการของลูกเสือไทย ให้ยั่งยืนตลอดไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง