กรมการแพทย์แผนไทยฯเร่งดันอำนาจเจริญฮับเมืองสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสู้ภัยโควิด

อำนาจเจริญ-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมพลังเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อยอดโครงการ “แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19” ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ชู อำนาจเจริญ ส่งเสริมเป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) กลุ่มการเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร ปี 64 พบ สร้างมูลค่าในจังหวัดกว่า 490 ล้านบาท ปัจจุบันพัฒนาและต่อยอดสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในช่วงสถานการณ์ โควิด 19

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์การทางเลือก พร้อมด้วย นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีเปิดงานรวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จ.อำนาจเจริญ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ในการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่เพื่อนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร มาให้ความรู้กับประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย และกลุ่มที่เกิดภาวะ Post – COVID Syndrome นี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ส่งมอบชุดยาสมุนไพร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมออกหน่วย (ต้นแบบ) ของเขตบริการสุขภาพ เพื่อการจัดบริการในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ เอง ยังจัด ทีมสหวิชาชีพร่วมให้บริการผ่านการลงทะเบียนในระบบไลน์ OA หมอแผนไทยสู้ภัยโควิด และระบบไลน์ OA Fah First Aid เพื่อคัดกรอง การรักษา การจ่ายยา และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย และกลุ่มที่เกิดภาวะ Post – COVID Syndrome เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน รวม 6 แห่ง

ดังนี้ เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง, เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดตาก, เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์, เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร, และเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุงซึ่งในการออกหน่วยได้มีการมอบชุดยาสมุนไพร เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพให้แก่เขตสุขภาพ คาดว่าจะดำเนินงานให้ครบทุกเขตสุขภาพ และคาดว่าจะมีกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย และกลุ่มที่เกิดภาวะ Post – COVID Syndrome ได้รับบริการไม่น้อยกว่า 700,000 ราย นอกจากนี้ยังจัดทำแนวทางและข้อแนะนำวิธีการใช้สมุนไพรในผู้ป่วยโควิด – 19 ที่อาการไม่รุนแรง เพื่อเป็นคู่มือในการให้บริการตามมาตรฐานเดียวกัน ส่วนการจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ของจังหวัดอำนาจเจริญในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในจังหวัดเองมีการส่งเสริมเกษตรกรปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรอื่น ๆ เพื่อมาใช้ในสถานการณ์โควิด -19 ทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญมีความพร้อมในการเป็นเมืองสมุนไพรที่สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจากสมุนไพร และการท่องเที่ยวได้อย่างดีอีกด้วย

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า มาตรการการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานตามมาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการ DMHTTA , Free Setting และUniversal Prevention และมาตรการส่งเสริมการฉีดวัคซีน โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมาฉีดวัคซีน เป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผู้ได้รับวัคซีนจะสามารถลดอาการรุนแรงของโรคลงได้ หากเกิดอาการติดเชื้อโควิด – 19 ขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมรวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดอำนาจเจริญ ในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในจังหวัด มีโอกาสได้รับการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัศโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยง มีความรู้และเห็นความสำคัญของการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในระยะยาว โครงการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและอยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์จุดเด่นด้านการส่งเสริมการปลูก เพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพร จึงจัดอยู่ในคลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร หมายถึงเมืองสมุนไพรที่มีศักยภาพด้านการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสมุนไพรและวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เป็นจังหวัดที่มีสมุนไพรที่สำคัญและมีศักยภาพในการผลิตของจังหวัด ชนิดของสมุนไพรที่มีจำนวนผู้ปลูก และพื้นที่การปลูกมากที่สุด ได้แก่ ขมิ้นชัน มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร และ ไพล โดยในปีงบประมาณ 2564 มีมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน 496 ล้านบาท

 

ที่ผ่านมา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกสมุนไพร การพัฒนาและต่อยอดสมุนไพรเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ประชาชนหันมาสนใจและมีความต้องการสมุนไพรและยาทางแพทย์แผนไทยเป็นจำนวนมากเกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันมาปลูกพืชสมุนไพรใช้บริโภคในครัวเรือน เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ และในปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ผลิตยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล จำนวน 3 ไร่ ผลผลิตที่ได้จำนวน 9,000 กิโลกรัมต่อปีซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการในสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้ในการป้องกันโดยสนับสนุนพันธุ์สมุนไพรให้กลุ่มเกษตรกรตามพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยังได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลทุกแห่งมีการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อเป็นกล้าพันธุ์แจกจ่ายให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรนำไปปลูกเมื่อมีผลผลิตให้นำส่งให้โรงพยาบาลพนา เพื่อใช้ผลิตเป็นฟ้าทะลายโจรแคปซูล ต่อไป

ภาพ-ข่าว/นายทิพกร หวานอ่อน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง