อันซีน!“วัดควนเจดีย์”เกาะแต้ว เมืองสงขลาสร้างบนก้อนหินทั้งหมด

สงขลา-มหัศจรรย์ “วัดควนเจดีย์” เกาะแต้ว เมืองสงขลา ทั้งอุโบสถ เจดีย์หอระฆัง และกุฎิ สร้างบนก้อนหินทั้งหมด โดยไม่มีการตอกเสาเข็ม สร้างมาเกือบ 100 ปี เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในอดีต

ที่วัดควนเจดีย์ หมู่ 7 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา วัดเก่าแก่เกือบ 100 ปี โดยมีสิ่งที่น่าสนใจของวัดทั้งเจดีย์ หอระฆัง กุฏิพระสงฆ์ สร้างบนก้อนหินทั้งหมดโดยเฉพาะอุโบสถขนาดใหญ่ ก็สร้างประดิษฐานอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่อยู่บนเนินเขา และเป็นจุดที่สูงที่สุดของวัดควนเจดีย์

นายประเสริฐ หนูทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะแต้วและนายจรัญ หนูรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลเกาะแต้ว ได้นำไปดูความแปลกของวัดควนเจดีย์ที่อยู่บนเนินเขา ที่เต็มไปด้วยก้อนหินขนาดเล็กและขนาดใหญ่

โดยเริ่มจากเจดีย์ที่สร้างบนก้อนหินขนาดใหญ่ มีความโดดเด่นน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของชื่อวัดควนเจดีย์ มีบันไดทางขึ้นให้นักท่องเที่ยว ได้เดินขึ้นไปสัมผัสองค์เจดีย์ได้และสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของวัดและบริเวณใกล้เคียง

และที่บริเวณใกล้เคียงจะมีหอระฆัง ที่สร้างอยู่บนก้อนหินเช่นแต่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยสร้างเป็นหอระฆังขึ้นไปบนก้อนหิน ไม่มีการตอกเสาเข็ม รวมทั้งกุฏิพระและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่สร้างบริเวณเนินหินทั้งหมด

และที่โดดเด่นที่สุดคืออุโบสถที่อยู่บนเนินหินที่สูงที่สุดของวัด โดยมีบันไดทางขึ้นทั้งด้านหน้า และด้านข้างที่ลัดเลาะมาตามซอกหิน โดยอุโบสถของวัดได้ทำการก่อสร้างบนก้อนหินขนาดใหญ่ ไม่ต้องมีการตอกเสาเข็ม แต่อย่างใด

นายจรัญ หนูรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.เกาะแต้ว กล่าวว่า จากตำนานเล่าขานกันว่า วัดควนเจดีย์ ทั้งพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม ต.เกาะแต้ว ร่วมกันบริจาคเงินสร้างขึ้นนมาและยังช่วยกันขนปูนหินดินทรายขึ้นมาก่อสร้าง เนื่องจากบริเวณนี้มีความสูงและต้องใช้แรงงานคนทั้งหมด เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีเครื่องจักร

ปัจจุบัน ชุมชนตำบลเกาะแต้ว ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชน และหนึ่งในจุดท่องเที่ยวคือวัดควนเจดีย์แห่งนี้ รวมทั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทุ่งนาบัวคลองควาย และชายหาดบ่ออิฐ ชายหาดแห่งเดียวของตำบลเกาะแต้ว

ท่านที่สนใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมพร้อมธรรมชาติที่สวยงามตามวิถีชุมชนคนเกาะแต้ว สนใจติดต่อ นายประเสริฐ หนูทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะแต้ว โทร 08 4993 8458 นายจรัญ หนูรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 โทร 09 9278 5814.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง