ชลบุรีถกณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ ทสม.ชลบุรี

ชลบุรี- รองผู้ว่าฯประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ ทสม.จังหวัดชลบุรี

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และนางสุดา ประกอบกิจ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม

โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการและแผนการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดชลบุรี

ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. จังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนวทางการและแผนการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดชลบุรี ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อหมู่บ้านและรายชื่อ ทสม.ที่มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 และดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับตำบล – ระดับอำเภอ ในระหว่างวันที่ 21 – 29 มีนาคม 2565

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง