พิจิตรพบผู้ป่วยโควิดรายวันหลักร้อยกระจายทั่วทุกอำเภอแล้ว

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดของจังหวัดพิจิตรในช่วง2-3วันที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวันมากกว่า100 คน กระจายไปทั่วทั้ง 12 อำเภอ จำนวน 13 คลัสเตอร์ใน 7 อำเภอ ล่าสุดบุคลากรทางการแพทย์-หมอสถานีอนามัยออกลุยตรวจ ATK พบผู้ป่วยต่อเนื่อง แต่ให้เข้าระบบการรักษาแบบ Home Isolation

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มอบหมายสั่งการให้ นายอธิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ “หมอบอย” สสอ.เมืองพิจิตร พร้อมด้วยทีมงานหมอสถานีอนามัยออกลุยตรวจ ATK ไปในพื้นที่ต่างๆที่พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงทั้งนี้เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในหลายพื้นที่ของ อ.เมืองพิจิตร

นอกจากนี้ นายศรีไพร สอนเขียว ผอ.รพ.สต.ดงกลาง ซึ่งเป็น ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดพิจิตร ก็ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อให้กับเด็กนักเรียนและครูในเขตพื้นที่ตำบลดงกลางจำนวนนับสิบคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดย นายศรีไพร ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดพิจิตร กล่าวว่าขณะนี้อุปกรณ์ที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิดขณะนี้มีความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้หมอสถานีอนามัยต่างๆได้นำไปใช้เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด ซึ่งขณะนี้ยอมรับว่าอยู่ในสภาวะขาดแคลน แต่ก็ไม่ถึงกับขัดสนยังคงมีเพื่อบริการประชาชน ส่วนผู้ที่ติดเชื้อโควิดแต่ยังไม่อาการรุนแรงที่ที่เข้าระบบ Home Isolation เรื่องอาหารการกินและยาเวชภัณฑ์ รพ.พิจิตรได้ดำเนินการดูแลเป็นอย่างดีแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดของจังหวัดพิจิตรในช่วง 2-3วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันมากกว่าร้อยคนขึ้นไป โดยล่าสุดข้อมูลเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 พิจิตรพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 124 ราย จำนวน 13 คลัสเตอร์ใน 7 อำเภอ ซึ่งได้ดำเนินการรักษาเป็นผู้ป่วยที่เข้าระบบ Home Isolation จำนวน 97 ราย , เป็นผู้ป่วยที่เข้าระบบ Community Isolation จำนวน 27 ราย และคาดว่าในช่วงนี้จะยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์เปรียบเทียบคล้ายกับช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วถ้าติดเชื้อโควิดก็ไม่มีอาการรุนแรงสามารถรักษาหายได้ภายในเวลา 7-10 วัน เว้นแต่ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคประจำตัวก็อาจมีอาการรุนแรง รวมถึงอาจเสียชีวิตได้ แต่ก็มีจำนวนไม่มากนัก

โดย ผู้ติดเชื้อโควิดขอองพิจิตรมีตัวเลขสะสมตั้งแต่ 15 มกราคม- 21 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 736 ราย ดังนี้ อ.เมืองพิจิตร 233 ราย อ.วังทรายพูน 26 ราย , อ.โพธิ์ประทับช้าง 139 ราย , อ. บางมูลนาก 91 ราย , อ. สามง่าม 34 ราย , อ.ทับคล้อ 65 ราย , อ.สากเหล็ก 47 ราย , อ.ดงเจริญ 99 ราย , อ.โพทะเล 30 ราย , อ.บึงนาราง 55 ราย , อ.ตะพานหิน 36 ราย , อ.วชิรบารมี 241 ราย เป็นผู้ป่วยในระบบ Home Isolation จำนวน 915 ราย เป็นผู้ป่วยในระบบ Community Isolation จำนวน 181 ราย ผู้ป่วยภายในจังหวัด จำนวน 1023 ราย ผู้ป่วยนอกจังหวัด จำนวน 73 ราย

สิทธิพจน์ เกบุ้ย ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพิจิตร

Related posts