ติดโควิดพุ่งต่อเนื่อง!ป่วยรายใหม่ 18,363 ราย ดับอีก 35 ราย

ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่มขึ้น 18,363 ราย เสียชีวิตอีก 35 ราย หายป่วยกลับบ้าน 15,651 ราย เหลือกำลังรักษา 169,074 ราย

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 18,363 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 18,236 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 127 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 526,126 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 2,749,561 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 993 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 22,691 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 15,651 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 389,302 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 2,557,796 ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 169,074 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง