นร.ติดโควิดพุ่งไม่หยุด!บุรีรัมย์สั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด

บุรีรัมย์- ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งปิดเรียนทั้งจังหวัดกว่า 1,500 แห่ง เป็นเวลา 10 วัน สกัดโควิดระบาดในสถานศึกษา หลังพบ นร.ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มีหนังสือด่วนถึงสถานศึกษาทั้งจังหวัดกว่า 1,500 แห่ง จำนวนนักเรียน นักศึกษากว่า 260,000 คน ขอความร่วมมือให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 2 มี.ค.2565 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน พบจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่จำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอความร่วมมือให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติออนไซต์ โดยจากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พบว่าตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนติดเชื้อสะสมแล้ว 689 ราย แยกเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 352 ราย มัธยมศึกษา 284 ราย และมหาวิทยาลัย 53 ราย

นายสัมมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การสั่งปิดหรือขอความร่วมมือทุกโรงเรียนให้งดเรียนออนไซด์ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา แต่ในช่วงที่งดเรียนออนไซด์ ก็ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น เช่น ออนไลน์ , ออนดีมานด์ , ออนแอร์ หรือออนแฮนด์ แทน

หากสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นก็จะพิจารณาเปิดเรียนออนไซด์ตามปกติ อย่างใดก็ตามก่อนจะเปิดเรียนออนไซด์ในวันที่ 3 มี.ค.2565 ทางศึกษาก็ได้ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากทางจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูพรมตรวจหาเชื้อนักเรียน และบุคากรทางการศึกษาทุกคนก่อนจะเปิดเรียนออนไซด์ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง