เปิดแล้ว!เทศกาล”เมิงไต ชิมอาหารท้องถิ่น ช้อปสินค้าชุมชน”เมืองสามหมอก

แม่ฮ่องสอน-ผู้ว่าฯเชษฐา เปิดงานเทศกาลเมิงไต ร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามชาติพันธุ์ แม่ฮ่องสอนชมสินค้าท้องถิ่น ชิมอาหารไทใหญ่ ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานพิธีเปิดงาน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น” ครั้งที่ 14 ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

สำหรับงาน เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น เป็นการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะการแสดงของชนเผ่าในท้องถิ่น ทุกชนเผ่า เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่สำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคโควิด โดยงานเปิดเมิงไต ครั้งที่ 14 นี้ จัดตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง