ชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมยกเสาโกเต้งจัดงานแห่เจ้าวัดกวนอิมเบตงปี’65

ยะลา-ชาวไทยเชื้อสายจีน ใน.อ.เบตง ร่วมยกเสาโกเต้ง สัญลักษณ์ของการจัดงานแห่เจ้าวัดกวนอิมเบตง ประจำปี2565

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่วัดกวนอิมเบตงอ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หัวหน้าส่วนราชการ และนายกสมาคมต่างๆในอำเภอเบตง ร่วมพิธียกเสาโกเต้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานแห่เจ้าวัดกวนอิมเบตง ประจำปี2565 ซึ่งการทำพิธียกเสาโกเต้งก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ทั้งนี้ ศปก.อ.เบตง ได้กำหนดมาตรการให้วัดกวนอิมเบตง ได้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงาน

โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ทางวัดกวนอิมเบตง จะมีพิธีแห่เจ้ารอบเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยม้าทรงหรือพี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม มีการตรวจ ATK ตามระยะเวลาที่กำหนด และประชาชนผู้ร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเข้มงวด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิค- 19

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง