โคราชระส่ำ!โควิดลามหนัก 17 คลัสเตอร์ ติดเชื้อพุ่ง 414 ราย

นครราชสีมา – โคราชระส่ำ!โควิดระบาดหนัก 17 คลัสเตอร์ ติดเชื้อพุ่ง 414 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในจังหวัด 399 ราย และติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 15 ราย ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้ว 44,589 ราย รพ.มหาราชเตียงผู้ป่วยจ่อเต็ม

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.65 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า วันนี้จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 414 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในจังหวัด 399 ราย และติดเชื้อภายนอกจังหวัดที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 15 ราย ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้ว 44,589 ราย โดยที่วันนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ทำให้ตอนนี้มีพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สะสมแล้ว 310 ราย

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มระบาดขยายเป็นวงกว้างทำให้เกิดคลัสเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แล้ว 17 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1.คลัสเตอร์นักกีฬาวอลเลย์บอล อำเภอปักธงชัย พบผู้ป่วย 25 ราย ,2.คลัสเตอร์บ้านแท่น หมู่7 ตำบลโพนทอง อ.สีดา พบผู้ป่วย 26 ราย ,3.คลัสเตอร์ตลาดสดอำเภอปากช่อง พบผู้ป่วย 95 ราย ,4.คลัสเตอร์สนามไก่ชน อ.ประทาย พบผู้ป่วย 45 ราย ,5.คลัสเตอร์ บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด อ.เมือง พบผู้ป่วย 102 ราย ,6.คลัสเตอร์ร้านบาร์บุรี อ.โชคชัย พบผู้ป่วย 17 ราย ,7.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.เสิงสาง พบผู้ป่วย 32 ราย ,

8.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านตะคร้อ หมู่5 อ.โนนไทย พบผู้ป่วย 29 ราย ,9.คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ พบผู้ป่วย 63 ราย ,10.คลัสเตอร์บ้านโนนสะอาด หมู่9 อ.ด่านขุนทด พบผู้ป่วย 15 ราย ,11.คลัสเตอร์งานศพ หมู่4 บ้านโนนมะนาว อ.จักราช พบผู้ป่วย 44 ราย ,12.คลัสเตอร์ศึกษาดูงาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วย 30 ราย ,13.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านคูเมือง อ.ขามสะแกแสง พบผู้ป่วย 20 ราย ,14.คลัสเตอร์โรงเรียนโนนรัง อ.แก้งสนามนาง พบผู้ป่วย 56 ราย ,
15.คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน อ.วังน้ำเขียว พบผู้ป่วย 22 ราย ,16.คลัสเตอร์ 4 หมู่บ้านในอำเภอแก้งสนามนาง พบผู้ป่วยรวมกัน 26 ราย และ17.คลัสเตอร์เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมตตา อ.เมือง พบผู้ป่วย 16 ราย

ขณะที่สถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขณะนี้มีจำนวนเตียงว่างสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เหลือเพียง 36 เตียง จากเตียงทั้งหมด 262 เตียง สำหรับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ทั้งที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และค่ายสุรนารี ที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมกัน 339 เตียง ขณะนี้เหลือเตียงว่างเพียง 69 เตียง สรุปภาพรวมจำนวนเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 6,422 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียง 2,934 เตียง เตียงคงเหลือ 3,488 เตียง ซึ่งเตียงที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นเตียงของสถานที่แยกกักในชุมชน หรือ CI ที่มีจำนวนเตียงคงแหลือ 2,852 เตียง.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง