เชิญชวนเที่ยวงาน ของดีของเด่นเมืองตราด 5 วัน ระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ.65

ตราด- นาย ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ทั้ง 2 ท่าน ร่วมเปิดงานของดีของเด่นเมืองตราด พร้อมเยี่ยมชมบูทจำหน่ายสินค้า ภายในงานณ สนามหลวงตราด เฉลิมพระเกียรติ

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เผยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดตราดสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว ด้วยการดึงจุดขายให้เห็นถึงเสน่ห์ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดในเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชน ให้เข้มแข็งมีมาตรฐาน ผู้ประกอบการจังหวัดตราด ได้มีเวทีประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับประชาชน ของจังหวัดตราด

ซึ่งมีผู้ประกอบการกว่า 100 ราย เป็นผู้ประกอบการสินค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหาร เครื่องดื่ม ยาสมุนไพร สินค้า OTOP งานศิลปกรรมและหัตถกรรม รวมถึงการประกอบการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และตอกย้ำต่อการพัฒนาสู่การท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ สามารถสร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวในยุค 4.0 ได้

โดยงาน “ของดีของเด่นเมืองตราด” กำหนดจัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในงาน จะพบกับการแสดงนิทรรศการกิจกรรมสาธิตการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านท่าระแนะ บ้านแหลมมะขาม บ้านน้ำเชี่ยว บ้านเปร็ดใน และการแสดงดนตรี จากโรงเรียนตราดตระการคุณ คุณวงบ้านเพื่อนตราด และกิจกรรมลดแลกแจกแถมสินค้านาทีทอง คอนเสิร์ตจากศิลปินดารา ที่มีชื่อเสียงมากมาย ภายในงานมีมาตราการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง