ขนมดอกจอก เค้กกล้วยหอมของดี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์

ยะลา-เกษตรอำเภอเบตงติดตามการดำเนินงาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์ ผลิตขนมดอกจอก เค้กกล้วยหอม ขนมตามเทศกาลต่างๆ ในพื้นที่ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม

นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายพัฒนาเกษตรกร ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมการผลิตขนมดอกจอก เค้กกล้วยหอม ขนมตามเทศกาลต่างๆ เพื่อจำหน่ายในพื้นที่และจำหน่ายเป็นของฝากในร้านค้าต่างๆในอำเภอเบตง และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม

นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง กล่าวว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์ เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มของแม่บ้านชุมชนบูเก็ตตักโกร เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีทำขนมพื้นบ้าน ขนมไทยนานาชนิดเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

สำหรับท่านผู้สนใจจะสั่งขนมเพื่อเลี้ยงรับรองในงานต่างๆหรือสนใจเพื่อซื้อจัดจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา ตั้งอยู่ที่ 9/4, ถนนกุนุงจนอง, ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เบอร์โทรศัพท์ 073- 235072 โดยมีกระบวนการผลิตภายใต้สโลแกน สะอาด สดใหม่ ปลอดสารกันบูด

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง