วรเทพ ระดมกึ๋นอนุกรรมการ(สคบ.)เร่งแก้ “กล่องสุ่ม”หลังมีผู้ร้องจำนวนมาก

“วรเทพ”ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดแก่ผู้บริโภคระดมกึ๋นอนุกรรมการ(สคบ.)เร่งแก้ “กล่องสุ่ม”หลังมีผู้ร้องจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดแก่ผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหาย หรืออันตรายอันเกิดแก่ผู้บริโภค ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองที่ผ่านมา โดยการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดแก่ผู้บริโภค มีการพิจารณากรณี “กล่องสุ่ม” ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจแก่ประชาชน หลังมีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก รวมถึงประเด็นเรื่องการได้รับสินค้าหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ หรือ สินค้าไม่มีคุณภาพ

นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นเรื่อง ผู้ได้รับของรางวัลพิเศษกับผู้ประกอบธุรกิจกล่องสุ่มอันมีลักษณะเป็นการสุ่มแจกจริง หรือ เป็นการ เลือกเจาะจงให้กับผู้รับของรางวัลพิเศษ ที่ประชุมได้เชิญ”พิมรี่พาย” และผู้ประกอบธุรกิจกล่องสุ่มรายใหญ่ 2 ราย มาให้ข้อมูลและวิธีการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งสามอีกด้วย

“ทั้งนี้ผู้ดูแลเพจ ” พิมรี่พายขายทุกอย่าง” ได้ส่งทนายความมาให้ข้อมูล ส่วนอีก 2 บริษัท ได้ส่งผู้จัดการผู้รับผิดชอบโครงการ มาให้ข้อมูล และข้อมูลที่ได้รับจากทั้งสามบริษัทมีรูปแบบและวิธีการในการประกอบธุรกิจต่างกัน”

นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ กล่าวต่อว่า คณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันเกิดแก่ผู้บริโภค ได้นำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจ ” กล่องสุ่ม” รายใหญ่ครั้งนี้ และ ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย , บก.ปอท., สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) , กรมการค้าภายใน ฯลฯ ที่ได้มาให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการฯ

ก่อนหน้านี้ มาประกอบการพิจารณาเพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางและข้อแก้ไขทางออกต่อ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา (สคบ. ) เพื่อพิจารณาดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ได้รับความเสียหายหรือเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคต่อไป” นายวรเทพ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง