หวังอี้ เข้าเฝ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ร่วมพิธีเปิดโอลิมปิก 2022

รมว.ต่างประเทศจีน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างเสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซินหัว รายงานว่า นาย หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เรือนรับรองเตี้ยวอวี๋ไถ กรุงปักกิ่งของจีน

หวังกล่าวต้อนรับกรมสมเด็จพระเทพฯ ที่เสด็จฯ เยือนจีนเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปักกิ่ง โอลิมปิก ฤดูหนาว 2022 พร้อมแสดงความซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อนโยบายความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์ไทยกับจีน และยินดีจะทำงานร่วมกับไทยเพื่อยกระดับและส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-ไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

กรมสมเด็จพระเทพฯ ตรัสขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนไทยในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อย่างแข็งขัน รวมถึงตรัสยกย่องการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในด้านต่าง ๆ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเคยเสด็จฯ เยือนจีนแล้วเกือบ 50 ครั้ง ตรัสถึงแผนการจัดพิมพ์หนังสือในไทยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และแผนการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในจีนเพิ่มเติม

“จีนและไทยยืนหยัดเอาชนะความยากลำบากจากโรคระบาดใหญ่ร่วมกัน” หวังกล่าว พร้อมชี้ว่าจีนเป็นประเทศแรกที่ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ไทย และเป็นแหล่งวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของไทย

หวัง เปิดเผยว่า จีนมุ่งมั่นจะทำให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะโลก และจัดส่งวัคซีนให้ประเทศอื่นๆ มากกว่า 2.1 พันล้านโดสแล้ว โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ทำให้หนึ่งในสองของวัคซีนที่ทั่วโลกใช้ในปัจจุบันมาจากจีนซึ่งจีนจะให้การสนับสนุนไทยตามความต้องการจนกว่าโรคระบาดใหญ่จะสิ้นสุด พร้อมชื่นชมความตั้งใจของกรมสมเด็จพระเทพฯ ที่จะรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและความสำเร็จด้านการพัฒนาใหม่ของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง