ตรุษจีนเมืองสงขลาเน้นย้ำเคร่งครัดมาตรการ VUCA ลดเสี่ยงโควิด

สงขลา-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ภาคส่วนยังคงต้องเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด เทศกาลตรุษจีนเน้นย้ำ เคร่งครัดมาตรการ VUCA ลดเสี่ยง

นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่รวมญาติจากหลายที่มารวมตัวกัน ซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีความสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อของโควิด 19 ได้ เช่น การรวมกลุ่มของญาติเพื่อไหว้บรรพบุรุษ พบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน

การเดินทางไปตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อซื้อชุดเซ่นไหว้ รวมทั้งเดินทางไปไหว้ศาลเจ้า ซึ่งมีผู้คนค่อนข้างแออัด จึงขอให้ประชาชนป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด แม้ว่าเป็นคนในครอบครัวหรือเครือญาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โดยยึดมาตรการ V U C A อย่างเคร่งครัด ช่วยกันลดความเสี่ยงโควิด 19 โดยเฉพาะการติดเชื้อในครอบครัวได้

สำหรับมาตรการ V U C A ประกอบไปด้วย

V = Vaccine ฉีดให้ครบ ลดป่วยหนัก ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและถึงเวลาที่กำหนดให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นทันที U = Universal Prevention ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา คือการเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกวิธีและตลอดเวลา จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทุกสายพันธุ์ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหารร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

C = COVID Free Setting สถานที่ให้บริการพร้อม ผู้ให้บริการได้วัคซีนครบ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ รวมไปถึงใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมเสี่ยง รวมถึงสถานที่ต่างๆ ต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์โควิด

A = Antigen Test Kit พร้อมตรวจเสมอ เมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อหรือมีอาการทางเดินหายใจ กรณีผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ หากได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วและแยกกักตัวเข้ารับการรักษา จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้

V U C A ถือเป็นมาตรการที่จะช่วยให้ปลอดภัยจากโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์โอไมครอน และปลอดภัยทุกช่วงเทศกาล ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร.1422

ข่าวที่เกี่ยวข้อง