นายกอบต.นาฝายคนใหม่สนับสนุนน้ำดื่มรพ.สต.ฉีดวัคซีนชาวบ้าน

ชัยภูมิ-นายก อบต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิคนใหม่ สายลุยนำคณะผู้บริหาร อบต.นาฝาย ดูแลอดีตผู้ใหญ่บ้านวัย 78 ปี นำนมถั่วเหลือง น้ำดื่ม มอบให้ รพ.สต.นาฝาย ไว้แจกจ่ายชาวบ้านที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมนำคณะเข้าพบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ ยกระดับให้เป็น อบต.ชั้นนำ

วันนี้(28 ม.ค.65) พ.ต.ท.สรวิศ มาอินทร์ นายก อบต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ คนใหม่สายลุย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ อบต.นาฝาย ได้นำนมถั่วเหลือง 1 แพก 30 กล่อง พร้อมน้ำขวดสะอาดอีกจำนวนหนึ่ง ไปมอบให้กับนายสมพงษ์ บุญเมือง อายุ 78 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านโดดดู่ หมู่ 15 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งในอดีตสมัยยังไม่เกษียณอายุราชการ ได้นำลูกบ้านพัฒนาหมู่บ้าน ปราบปรามยาเสพติด จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ยังร่วมกับชาวบ้านพัฒนาและปราบปรามยาเสพติดตลอดมา จนวัยร่วงโรยอายุย่างเข้า 78 ปี สุขภาพร่วงโรย มีหลายโรครุมเล้า ทั้งเบาหวาน ความดัน และอื่น รวมถึงโรคชรา ร่างกายไม่แข็งแรง

จึงได้นำกระเช้าเครื่องยังชีพไปมอบให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นที่พึ่งของลูกหลานยาวนานยิ่งขึ้น โอกาสนี้ พ.ต.ท.สรวิศ มาอินทร์ นายก อบต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ คนใหม่ ยังนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ อบต.นาฝาย ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ไข่ไก่ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ไปมอบให้ครอบครัวผู้ติดโควิด-19 จำนวน 3 ครอบครัว มีลูกหลาน ญาติ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 อีก 9 คน ถูกกักตัวและรอประเมินอาการ 14 วัน หรือจนกว่าจะไม่พบเชื้อโควิด-19แล้ว ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพ หารายได้จุนเจือครอบครัว ซึ่ง อบต.นาฝาย จะให้การดูแลในเรื่องเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ใหกับญาติผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงจนกว่าจะไม่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ออกไปประกอบอาชีพได้

พ.ต.ท.สรวิศ มาอินทร์ นายก อบต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ คนใหม่ ได้นำคณะนำนมถั่วเหลือง น้ำดื่ม ไปมอบให้ รพ.สต.นาฝาย โดยมีนายสุกิจ โสรัจน์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.นาฝาย เป็นผู้รับมอบ เป็นนมถั่วเหลือง 100 กล่อง น้ำดื่มสะอาดอีก 100 ขวดเล็ก ไว้แจกจ่ายชาวบ้านที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเดินซักถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นั่งรอฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ด้วยความห่วงใย ซึ่ง พ.ต.ท.สรวิศ มาอินทร์ นายก อบต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ คนใหม่ กล่าวว่า การออกมาพบกับชาวบ้านที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.นาฝาย ที่ได้ทำงานหนักในช่วงนี้ทั้งดูแลผู้ป่วยทั่วไป อีกทั้งต้องคอยดูแล เฝ้าดูอาการญาติผู้ป่วยโควิด-19 รวมไปถึงในช่วงนี้ต้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ทุกวัน รวมไปถึงพบปะและซักถามความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวบรวมปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการให้ อบต.แก้ปัญหาให้ นำไปวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

โอกาสนี้ พ.ต.ท.สรวิศ มาอินทร์ นายก อบต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ คนใหม่ ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ อบต.นาฝาย เข้าพบหารือกับ รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ต.นาฝาย ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ ยกระดับรายได้ของชาวบ้านในพื้นที่ อบต.นาฝายให้เป็น อบต.ชั้นนำต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง