กรมอนามัยหวั่นตรุษจีนเสี่ยงโควิดเชื้อแพร่กระจายทั่วไทย

กรมอนามัยหวั่นตรุษจีน 1 ก.พ.นี้ เสี่ยงโควิดแพร่กระจายทั่วประเทศ เรียกร้องทุกคนระวังเต็มที่ เหตุกิจกรรม วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ต้องเข้มป้องกันให้ดีที่สุด

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงเทศกาลตรุษจีน ที่จะตรงกับวันที่ 1 ก.พ.นี้ ว่ามีความเสี่ยงในการเผยแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนต้องระวังตัวอย่างเต็มที่ เพราะเทศกาลนี้มีกิจกรรมทั้งวันจ่าย มีการซื้อของ วันไหว้ก็มีการจัดงานพบปะ และวันเที่ยวก็มีการออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ

ดังนั้นทั้ง 3 วันกับ 3 กิจกรรมนี้มีความเสี่ยง จากการรวมกลุ่มของญาติจากสถานที่ต่าง ๆ คำแนะนำคือ ควรเลือกซื้อของในตลาดหรือห้างสรรพสินค้าที่ผ่านการประเมิน ควรวางแผนก่อนซื้อ ใช้เวลาให้น้อยที่สุด ไม่ซื้อสินค้าในสถานที่แออัด หรือเลือกซื้อของออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ

สำหรับบุคคลที่ควรระวังตัวมากที่สุดในช่วงตรุษจีนคือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยให้มากที่สุด ล้างมือ เว้นระยะห่าง หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ก็ขอให้รับวัคซีนเสีย ทั้งนี้การไหว้บรรพบุรุษนั้น ควรจัดในสถานที่อากาศถ่ายเท เลี่ยงเผากระดาษ โดยหากออกเดินทางไปไหน กลับบ้านก็ขอให้เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำทันที เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง