ศรีสะเกษพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิถีพอเพียง

ศรีสะเกษ-“วัฒนา”ผวจ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิถีพอเพียง มอบใบประกาศผู้แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองสวยงาม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จ่ายและการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากและร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ปรารภธรรมแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ได้มอบใบประกาศ แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม การใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งประเภททีม ประจำวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ดังนี้
1. นางอมรรัตน์ จันทมี ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม
2. นางสาวกุลรัศมิ์ จันทูล ผู้ได้รับการคัดเลือกใช้วัสดุทำจากธรรมชาติสวยงาม
3. อำเภอน้ำเกลี้ยง ทีมที่ได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามประเภททีม

อังคารนี้บรรเลงดนตรีไทยประกอบโดยวงดนตรีไทย จากคณะครุศาสตร์ เอกดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ในโอกาสสำคัญนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แต่งกายด้วยผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในวันอังคารร่วมกับกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรฯ ตลอดเดือนมกราคม 2565 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
– การเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรฯ
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
– กิจกรรมการเดินแบบ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”สัปดาห์นี้ร่วมเดินแบบโดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ
– การจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ประเภทต่างๆรวมทั้งผ้าพื้นเมือง “เบญจศรี”อันเป็นอัตลักษณ์ที่มีกรรมวิธีทางธรรมชาติ มียอดจำหน่ายในงาน 126,940 บาท
นอกจากจะเป็นการร่วมทำบุญแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการสงเคราะห์เพราะสิ่งของพระคุณเจ้าจะแบ่งมอบให้จังหวัดนำไปสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตามหมู่บ้านทั้งจังหวัดด้วย

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Related posts