เช็กได้เลย 101 จุดฉีดวัคซีน กทม. จองคิวผ่านแอปฯ QueQ

เฟซบุ๊กเพจ “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ได้โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ 101 จุดฉีดวัคซีน กทม. โดยระบุว่า เพื่อเป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ เข็ม 3 ให้กับประชาชนที่อยู่ใน กทม. ให้ครบทุกคนต้องทำให้เร็วที่สุด ซึ่งในตอนนี้ คน กทม. ได้รับวัคซีนเข็ม 3 แล้วจำนวน 24.65%

ทั้งนี้ กทม. ได้เพิ่มจุดฉีดวัคซีนทั่ว กทม. 101 จุด ที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก ใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวนานในสถานที่แออัด โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวผ่าน แอปฯ QueQ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสถานที่ ดังนี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
31 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (11 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และ 20 โรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือ)
69 ศูนย์บริการสาธารณสุข ของ กทม.
นอกจากจุดฉีดวัคซีน 101 แห่งแล้ว กทม. ยังคงให้บริการหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV) ที่ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเคลื่อนที่ไปในชุมชนให้กับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางได้ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

สำหรับการจองผ่านแอปฯ QueQ มีวิธีดังนี้

– โหลดแอปฯ QueQ ได้ทั้งระบบ iOS และ Andriod
– เลือกบริการศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.
– ค้นหา ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ต้องการ
– กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน
– เลือกวันที่ และเวลา
– จากนั้นจะได้รับบัตรคิว เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวัน เวลา นัดหมาย

โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

Related posts