หัวหมูแพงชาวชัยภูมิเปลี่ยนเป็นปลาเผาบวงสรวงเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทน(ชมคลิป)

ชัยภูมิ-ไหว้เจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ปีนี้หัวหมูมีราคาแพงกว่าเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา หลายครอบครัวลดจำนวนลดขนาดหัวหมูแก้บน นำไปบวงสรวงเซ่นไหว้ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และแก้บนหลังขอให้สมดั่งความตั้งใจ จนบางครองครัวนำเมี่ยงปลาเผา 9 ชุดแทนหัวหมู 9 หัว เพื่อให้เจ้าพ่อพญาแล ถวายเซ่นไหว้อาหารที่หลากหลาย ดีต่อสุขภาพและประหยัดเงินในกระเป๋า

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2565 ทุกปีที่ผ่านมาชาวจังหวัดชัยภูมิ จะพร้อมกันจัดงานเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกจังหวัดชัยภูมิ ที่อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ในเมืองชัยภูมิ 9 วัน 9 คืน จนถึงวันที่ 20 มกราคม แต่ด้วยการระบาดของโควิด-19 จ.ชัยภูมิ ได้เลื่อนการจัดงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2565 ออกไปไม่มีกำหนด แต่ด้วยความศรัทธาในตัวเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิไม่มีวันเสื่อมถอย ในช่วงเทศกาลปีใหม่วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ที่ศาลเจ้าพ่อพญาแล บ้านหนองปลาเฒ่า ในเมืองชับภูมิ ลูกหลานเจ้าพ่อพญาแล

และผู้ที่ศรัทธาในเจ้าพ่อพญาแลจำนวนมาก ได้นำเครื่องเซ่นไหว้ประกอบด้วยหัวหมู เป็ด ไก่ ผลไม้และอื่น ๆ มาบวงสรวง และแก้บนเจ้าพ่อพญาแลที่ได้สิ่งที่บนบานเจ้าพ่อพญาแลไว้มาถวายแก้บน และรำถวายเพื่อแก้บนโดยมีแคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบการรำแก้บน แต่ในปีนี้ชาวบ้านที่นำเครื่องเซ็นไหว้มาถวาย และแก้บนเจ้าพ่อพญาแล ต่างพากันบอกว่าหัวหมูปีนี้ มีราคาสูงหรือแพงกว่าเท่าตัวจากเมื่อปี 2564

จากที่เคยซื้อหัวหมูหัวละ 500-600 บาท ปีนี้หัวหมูมีราคา 800บาท ถึง 1,200 บาท ถวายหัวหมู 9 หัว เสียเงินซื้อหัวหมูไปกว่า 10,000 บาท บางคนที่เคยเซ็นไหว้ด้วยหัวหมู ได้เปลี่ยนเป็นนำเมี่ยงปลาเผาชุดละ 140 บาท 9 ชุดมาถวายและเซ็นไหว้แทน

นางพรพิมล มาตรังศรี อายุ 52 ปี ชาวบ้านหัวทะเล หมู่ 10 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ บอกว่าทุกปีช่วงปีใหม่ จะนำลูกหลานเครือญาติมาเซ้นไหว้ถวายเจ้าพ่อพญาแลเป็นประจำทุกปี ทุกปีเคยซื้อหัวหมูราคาหัวละ 600 บาท ปีนี้หัวหมูขึ้นราคาหัวละ 1,000บาท ครอบครัวตนเองถวายหัวหมู 9 หัว และมีเครื่องเซ้นไหว้อื่น ๆ ด้วย ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหัวหมูแพงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากว่าเท่าตัวอย่างให้ผู้มีอำนาจเข้ามาดูแลให้สินค้าต่าง ๆ ราคาลดลง


ในขณะที่นางจิราพร ไตรณรงค์ อายุ 69 ปี ชาวบ้านหนองนาแซง ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ บอกว่าครอบครัวของตนเองมีความนับถือเจ้าพ่อพญาแลเป็นอย่างมาก ทุกปีถวายหัวหมู 9 หัว แต่ปีนี้หัวหมูมีราคาแพงกว่าเท่าตัว จึงได้เปลี่ยนหัวหมูเป็นเมี่ยงปลาเผา 9 ชุด ๆ ละ 140 บาทแทน พร้อมไก่และเป็ดแทน เพื่อให้เจ้าพ่อพญาแลได้กินอาหารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น กินปลาทำให้สุขภาพดี แถมประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย ซึ่งในขณะนี้ข้าวของต่าง ๆ มีการปรับราคาขึ้น อย่างให้รัฐบาลเข้ามาดูแลสินค้าต่าง ๆ ให้ถูกลงอีกด้วยเพราะประชาชนเดือดร้อนกันไปหมดแล้ว

CNT:Channel News Thailand “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก” รายงาน

Related posts