ปิดตำนาน 3 พส.วัดสร้อยทอง”พรอาจารย์สมพงษ์”ลาสิกขาแล้ว

“พระมหา ดร.สมพงษ์ รัตนวํโส” พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง ได้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อย ตามคู่หู “อดีตพระมหาไพรวัลย์” และ “อดีตพระมหาสมปอง” พบถูกกดดันให้ย้ายออกจากวัดสร้อยทอง จนสุดท้ายตัดสินใจสึก

จากกรณีก่อนหน้านี้ อดีตพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักเทศน์ชื่อดัง และ อดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง ได้ลาสิกขาไปเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางคำถามถึงสาเหตุที่แท้จริงของการลาสิกขาของทั้งคู่

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 ม.ค. มีรายงานว่า “พระมหาสมพงษ์” พระนักเทศน์ชื่อดังอีกรูปที่มักจะมีกิจกรรมการเทศน์บรรยายธรรมและการไลฟ์สดร่วมกับ “อดีตพระมหาไพรวัลย์” และ “อดีตพระมหาสมปอง” ได้ทำการสึกแล้วเช่นเดียวกัน และถือเป็นการปิดตำนาน 3 พส.นักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ มีข่าวลือว่าอดีตพระทั้ง 3 รูปถูกคำสั่งจากพระชั้นผู้ใหญ่ให้ย้ายออกจากวัดสร้อยทอง โดยอดีตพระมหาไพรวัลย์ และ อดีตพระมหาสมปอง ไม่ยินยอม ขอลาสิกขา ส่วนพระมหาสมพงษ์ใช้เวลาตัดสินใจและขอลาสิกขาในที่สุด

สำหรับพระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รตนวํโส หรือ ดร.สมพงษ์ โมฆรัตน์ หรือที่เหล่าลูกศิษย์เรียกขานกันว่า “พระมหาสมพงษ์” อดีตพระลูกวัด วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา (เกียรตินิยม) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขณะเป็นบรรพชิต เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2555

ผลงานที่ผ่านมาที่ทำให้ “พระมหาสมพงษ์” เป็นที่รู้จัก คือ รายการหลวงพี่ช่วยด้วย, รายการซุเปอร์หม่ำ, รายการจำวัดได้ไหม, รายการสุดจัดปนัดดา และรายการฮิตสนั่นเมือง (ธรรมะคู่สังคม)

อีกทั้งยังมีผลงานวีซีดีบรรยายธรรมะ และหนังสือธรรมะ เช่น วีซีดีธรรมะเดลิเวอรี่ ร่วมกับพระมหาสมปอง, หนังสือธรรมะสบายๆ, ธรรมะง่ายๆ สุขได้ทุกวัน, ธรรมะดีๆ สั้นๆ ซึ้งๆ, ธรรมะพริกขี้หนู

เคยเป็นพระอาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ (2535-2547), พระวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร, พระวิทยากรบรรยายธรรมตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง