จีนบริจาควัคซีนโควิดไทยอีก 5 แสนโดสรวมแล้ว 50.85 ล้านโดส

รัฐบาลจีนบริจาควัคซีนโควิดอีก 5 แสนโดส ส่งมาถึงไทยแล้ว รวมส่งมอบให้ 50.85 ล้านโดส

เพจเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ระบุว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 5 แสนโดสที่รัฐบาลจีนบริจาคเพิ่มให้รัฐบาลไทยนำส่งถึงกรุงเทพฯ

ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค. วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 5 แสนโดสที่รัฐบาลจีนบริจาคเพิ่มให้รัฐบาลไทยได้นำส่งมาถึงกรุงเทพฯ เป็นการเรียบร้อย ประเทศจีนกับประเทศไทยได้คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับโควิด-19

ปัจจุบันนี้จีนได้ส่งมอบวัคซีนให้ไทยแล้วทั้งหมด 50.85 ล้านโดส โดยบริจาค 3.35 ล้านโดส เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยอย่างเต็มที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

ในปีใหม่นี้ ประเทศจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-ไทยพัฒนาไปสู่ความสำเร็จใหม่

Related posts