สธ.ยกระดับเตือนภัยขั้น 4 หลังโควิด”โอมิครอน”ลามไม่หยุด

ปลัด สธ.ประกาศยกระดับเตือนภัยโควิด-19 จากเดิมระดับ 3 ปรับขึ้นเป็นระดับ 4 งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม งดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการเตือนภัยโควิด-19 จากเดิมระดับ 3 ปรับขึ้นเป็นระดับ 4 หลังโควิด”โอมิครอน”แพร่ระบาดไม่หยุด ซึ่งจะมีข้อแนะนำ และมาตรการเพิ่มขึ้น อาจมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อ รวมถึงชะลอการเดินทาง เช่น การไปทำงานก็ให้ทำงานที่บ้าน (work from home) การเดินทางข้ามจังหวัด การเคลื่อนย้ายของคน และการจำกัดการรวมกลุ่ม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด คือ รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด ป้องกันตนเองครอบจักรวาลทุกที่ทุกเวลา สถานประกอบการมีระบบ COVID-19 Free Setting และตรวจ ATK สม่ำเสมอ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า ขณะนี้เข้ามามีการระบาด เชื้อ”โอมิครอน” เข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้เชื้อดังกล่าวมีอาการไม่รุนแรง และผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอน สามารถป้องกันเชื้อเดลตาด้วย แม้โควิดสายพันธุ์โอมิครอนมีอัตราการเสียชีวิตต่ำ แต่ฐานติดเชื้อมีมาก ก็จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้เสียชีวิต ยังอยู่ในกลุ่ม 608 ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน การแพร่ระบาดยังเป็นไปตามมีการคาดการณ์ไว้ในฉากทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข ยังเป็นไปตามเส้นที่เทา จำเป็นต้องควบคุมให้รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นขอพี่น้องประชาชนได้ตื่นตัว สถานการณ์ขณะนี้ การแพร่ระบาดสธ.ยังสามารถควบคุมได้ดี จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตลดลง แต่มีการติดเชื้อรวดเร็วพุ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแต่ละระดับของการเตือนภัยจะมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำคัญแตกต่างกัน ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ได้แก่ ระดับ 1 ไปสถานที่เสี่ยงได้ทุกแห่ง ร่วมกิจกรรมได้แบบ New Normal โดยสารขนส่งสาธารณะได้ การเดินทางเข้าประเทศโดยปกติ

ระดับ 2 กลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และผู้รับวัคซีนไม่ครบงดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท เลี่ยงไปต่างประเทศ เข้าประเทศแบบกักตัว

ระดับ 3 ทุกคนงดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด กลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และผู้รับวัคซีนไม่ครบ เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ คนทั่วไปเลี่ยงเดินทางไปต่างประทศ เข้าประเทศแบบกักตัว

ระดับ 4 ทุกคน งดไปรับประทานร่วม/ดื่มสุราในร้าน งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม งดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ เข้าประเทศกักตัว

และระดับ 5 ทุกคนงดออกนอกบ้าน หากจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เช่น ตรวจ รักษา ซื้ออาหาร ของใช้ งดรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน งดใกล้ชิดกันในบ้าน (ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน) งดออกนอกบ้าน หากจำเป็นให้ใช้รถส่วนตัวและคัดกรอง ห้ามไปต่างประเทศ และเข้าประเทศกักตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง