เชียงใหม่จ่องดทุกกิจกรรม!สกัด”โอมิครอน” ขอรัฐ-เอกชนลุยตรวจเชื้อ

เชียใหม่-คณะกรรมการติดตามฯจ่องดทุกกิจกรรม!คณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์ โควิด-19 ถกเข้มสกัด “โอมิครอน” ขอหน่วยงานรัฐ-เอกชนทุกแห่ง ตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงาน ชะลอจัดวันเด็ก งดเรียน On Site

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2565 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์ โควิด-19 จ.เชียงใหม่ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อออกมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ พิจารณาออกคำสั่งดังนี้

1.หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
– ให้เจ้าหน้าที่ เช่น back office พิจารณาเริ่ม Work From Home ถึงวันที่ 9 ม.ค. 65 โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
– ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 4 ม.ค.65

2. โรงเรียน/สถานศึกษา
– โรงเรียน/สถานศึกษาทุกแห่ง ให้งดการเรียน On site ไปจนถึงวันที่ 9 ม.ค. 65

3. ตลาด
– ให้ผู้ประกอบการดำเนินการประเมินปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามเกณฑ์ Covid Free Setting
– ให้พ่อค้า/แม่ค้าทุกคนดำเนินการตรวจ ATK ในวันที่ 4 ม.ค. 65 และในวันที่ 9 ม.ค. 65

4. ร้านอาหาร/ภัตราคาร/โรงแรม/แหล่งท่องเที่ยว
– ให้พนักงานทุกคนตรวจ ATK ในวันที่ 4 ม.ค. 65 และในวันที่ 9 ม.ค. 65

5. กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา/กิจกรรมอื่นๆ
– การประชุม/อมรม/สัมมนา ให้ดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ Zoom ไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 65
– ให้ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพิธีต่างๆ ไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 65
– งานวันเด็กแห่งชาติ ให้ชะลอการจัดงานวันเด็กไปก่อน

6. ประชาชนทั่วไป
– ให้เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มกระตุ้น ณ หน่วยวัคซีนฉีดทุกแห่ง

7. การรายงานผลการตรวจ ATK
– ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้รวบรวมผลการตรวจ ATK ของแต่ละอำเภอ ส่งให้ สสจ.เชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง