ฝนตกหนัก น้ำเอ่อเข้าท่วมวัดและบ้านเรือนประชาชน สาเหตุเกิดจากทางหลวงเขตปักธงชัยไม่ดำเนินการนำเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชออกจากทางระบายน้ำ

  ฝนตกหนัก น้ำเอ่อเข...