พ่อเมืองชลบุรีลุยแก้วิกฤติเกาะล้านขาดน้ำจืด

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่เกาะล้าน กรณีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคบนพื้นที่เกาะล้าน โดยมีน.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จ่าเอก พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบางละมุง นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนบริษัท อีส วอร์เตอร์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ เกาะล้าน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวบนเกาะล้านประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดแคลนน้ำจืดในการอุปโภคบริโภค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหารวมทั้งจัดหาน้ำจืดแจกจ่ายให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

ในเบื้องต้น เมืองพัทยาและบริษัท อีส วอเตอร์ ได้จัดรถบรรทุกน้ำจืดนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนบนเกาะล้าน ครัวเรือนละ 2 คิว หรือประมาณ 2,000 ลิตร รวม 100 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาการขาดแคลนน้ำจืดของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งกำชับและเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลิตและจัดหาน้ำจืดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาพื้นที่เกาะล้าน อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง