ลำชีเริ่มวิกฤติ ขาดน้ำผลิตประปาพ่อเมืองชัยภูมิลงสำรวจหาทางแก้ด่วน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งซึ่งส่งผลมาจาก ปรากฎตการเอลนีโย่ ทำให้ทั่วทั้งโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงประเทศไทย โดยที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำชีเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวอีสานยาวที่สุดในประเทศไทยกว่า 765 กิโลเมตร ขณะนี้เริ่มแห้งขอดส่องให้เห็นถึงวิกฤติให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วทั้ง16อำเภอ หนักเบาต่างกันไป

 

ส่องวิกฤตหนักสุดที่ตำบลลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า รอยต่อบ้านเสี้ยวน้อย อ.เมืองชัยภูมิ ที่เขตเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว และบ้านไร่ลำชี ต.กะฮาต อ.เนินสง่า ตลอดลงไป โดยเฉพาะในครั้งนี้นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ นำคณะที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสถานีสูบน้ำผลิตน้ำประปาบ้านค่ายเพื่อประเมินสถานการณ์ การขาดแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนและความเดือดร้อนของชาวบ้านเกษตรกร

ขณะทึ่นายอนันต์ นาคนิยม ผวจ.ชัยภูมิ ได้เผยว่า วันนี้ได้นำคณะหน่วยงาตที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ที่สถานีผลิตน้ำประปาบ้านค่าย ที่เป็นจุดที่น่าห่วงที่สุดเนื่องจากแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปามาตลอดนั้น ใช้น้ำดิบจากลำน้ำชีแห่งนี้แต่ตอนนี้ น้ำในแหล่งน้ำเริ่มแห้ง จึงไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ได้เติมที่ เหมือนอย่างเขตพื้นที่อื่นในจังหวัดชัยภูมิ

โดยที่ผ่านมาเราได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งให้มีการติดตามสถานการณ์มีการประเมินในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของการขาดแคนน้ำแล้วก็มีการติดตามเฝ้าระวังข้อมูลมาตั้งแต่ต้นปี 66 มาถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาในจุดนี้ได้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยทางประปาบ้านค่ายได้สูบน้ำมาจากสาธารณะที่วัดโคกแพงพวย ซึ่งก็จะใช้ได้อีกประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดี การแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็คือเรื่องหาแหล่งน้ำสำรอง

เบื้องต้นได้สั่งการนายอำเภอทุกอำเภอว่าให้มีการสำรวจแหล่งน้ำสำรองและให้มีการจัดหาถ้าแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำใต้ดินหรือแหล่งน้ำสำรองในการสนับสนุนการผลิตของประปาหมู่บ้านต่างๆรวมทั้งจะต้องใช้การบูรณาการเช่นการนำน้ำสะอาดมาจากแหล่งน้ำทั้งที่เป็นประปาหมู่บ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงหรือว่าเป็นน้ำดิบเลย ไปส่งให้กับพี่น้องในหมู่บ้านที่ขาดแคลนต่อไป

ส่วนเรื่องของเกษตรกรที่ต้อง ใช้น้ำจาก ใช้น้ำจากแหล่งน้ำในลำน้ำชีเพื่อที่จะมาลดผักปลูกผักโดยพบปัญหาน้ำเค็ม นั้นทางเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดได้มีวิธีแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยให้เกษตรกรที่นำ นั้นทางเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดได้มีวิธีแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยให้เกษตรกรที่นำน้ำขึ้นมาจากลำน้ำชีให้มีการพักหรือให้น้ำคลายความเข้มก่อนที่จะนำน้ำมาลดผักก็จะจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ในเบื้องต้น อีกด้วย จึงขอฝากเรียนไปยังพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้ง 16 อำเภอจึงขอฝากเรียนไปยังพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้ง 16 อำเภอได้ติดตามข่าวสารจากทางผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอทุกอำเภออย่างใกล้ชิดอีกต่อไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง