โปรไบโอติก เสริมภูมิคุ้มกัน สร้างสุขภาพที่ดี คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ “โปรไบโอติก” จุลินทรีย์ขนาดเล็กชนิดดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนและสัตว์ เสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยา สัตว์ที่กินอาหารผสมโปรไบโอติก จะได้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพดีและปลอดภัย ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ทั้งยังช่วยในระบบการย่อยอาหารของสัตว์ ลดการปล่อยก๊าซมีเทน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมปศุสัตว์ มีเป้าหมายส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่เจ็บป่วย ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อดื้อยา โดยการบริโภคเนื้อสัตว์คุณภาพดี จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วย ตามแนวทางปฏิบัติสุขภาพหนึ่งเดียว “One Health” สุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ดีแบบองค์รวม


โปรไบโอติก คือ จุลินทรีย์มีชีวิตชนิดดี มีหลากหลายสายพันธุ์ พบมากในระบบทางเดินอาหาร มีความสำคัญเกี่ยวพันกับทุกระบบในร่างกาย เป็นหลักในการควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึม ช่วยในเรื่องการดูดซึมอาหาร และระบบย่อยอาหาร บางชนิดช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน


สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ การเติมโปรไบโอติกลงในอาหารสัตว์ ช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดี เติบโตได้ดี ช่วยลดความเครียด ทำให้เกิดความสมดุลที่ดีของจุลินทรีย์ และสามารถผลิตสารต่างๆ ที่ดีออกมา เช่น สารสื่อประสาทที่เชื่อมโยงกับสมองและส่งผลดีต่อสุขภาพสัตว์ รวมถึง ผลิตสารต่อต้านหรือกำจัดจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีอื่น ๆ ได้ โดยโปรไบโอติก ถูกพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย ก่อนนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีเชื้อดื้อยา


“สัตว์ ที่กินอาหารที่มีโปรไบโอติกสามารถผลิตสารคลายความเครียด เมื่อสัตว์เครียดน้อยลง ฮอร์โมนเครียดก็ลดลง และสะสมในเนื้อสัตว์น้อยลง อีกทั้งยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์สุขภาพแข็งแรง และสามารถผลิตสารต้านอักเสบ (Anti-inflam) ทำให้ผลิตภัณฑ์เนื้อ นม ไข่ มีสารต้านอักเสบด้วย ผู้บริโภคก็จะได้รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี มีคุณภาพ” ศ.ดร.ชัยภูมิ กล่าว

นอกจากนี้ โปรไบโอติก ยังส่งเสริมให้ระบบย่อยอาหารของสัตว์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สัตว์ได้รับสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ สามารถดูดซึมไปใช้ได้ดี ส่งผลดีต่อการเติบโตตามช่วงอายุ ลดการขับถ่ายของเสียทางมูลสัตว์ ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่สิ่งแวดล้อม


ศ.ดร.ชัยภูมิ กล่าวว่า โปรไบโอติกจะช่วยให้สัตว์แข็งแรง ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพดีและปลอดภัย ส่งผลดีต่อผู้บริโภค ขณะเดียวกันการปล่อยก๊าซมีเทนจากภาคปศุสัตว์ก็จะลดลง เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตภาคปศุสัตว์ผลิต “เนื้อสัตว์รักษ์โลก” อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง