ศาลเจ้าพ่อพระปรงบวงสรวงเปิดงานประจำปี “ประเพณีวันไหล สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง”

ศาลเจ้าพ่อพระปรง (บ้านหนองผูกเต่า) จัดพิธีบวงสรวงเปิดงานประจำปี “ประเพณีวันไหล สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง” ประจำปี 2567

นายสมชาย แก้วสุทธิ ประธานศาลเจ้าพ่อพระปรง (บ้านหนองผูกเต่า) จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย จ.ส.อ.ชรินทร์ อยู่ถาวร รองประธานศาลฯ นายกรรณสูตร ภาวะโสภณ รองประธานศาลฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพระปรง (บ้านหนองผูกเต่า) ทำพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระปรง และ เปิดงานศาลฯ “ประเพณีวันไหล สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง) ประจำปี 2567

ข่าวที่เกี่ยวข้อง