สถิติเมาแล้วขับ สงกรานต์ ปี 67 กว่า 5,500 คดี เสียชีวิต 162 ราย

วันนี้ (17 เมษายน 2567) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึง สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ (16 เมษายน 2567) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,654 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถในขณะเมาสุรา 1,616 คดี และคดีขับเสพ 38 คดี สำหรับยอดรวมสะสม 6 วัน ที่มีการควบคุมเข้มตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2567 มียอดสะสม จำนวน 5,786 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 5,589 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.6 คดีขับรถประมาท 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.05 และคดีขับเสพ 194 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.35 หากเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติ พ.ศ. 2566 กับ พ.ศ. 2567 ยอดสะสม 6 วัน (11-16 เมษายน 2567) พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 6,705 คดี และ ปี พ.ศ. 2567 มีจำนวน 5,589 คดี ลดลง 1,116 คดี คิดเป็นร้อยละ 16.64 จังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับได้แก่ กรุงเทพมหานคร 493 คดี สมุทรปราการ 313 คดี และ เชียงใหม่ 302 คดี

ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ มีความห่วงใยสวัสดิภาพของประชาชนในการเดินทางเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 3,404 คน ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 72 จุด พร้อมกันนี้ยังช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางโดยสวัสดิภาพ

ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสรุป ช่วง 4 วันของการรณรงค์ (11-14 เม.ย. 2567) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,259 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 1,279 คน ผู้เสียชีวิต รวม 162 ราย

ส่วนสถิติย้อนหลัง 6 ปี

ปี 2566 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,203 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิตรวม 264 ราย จำนวนผู้บาดเจ็บ รวม 2,208 ราย

ปี 2565 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,917 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บรวม 1,869 ราย , ผู้เสียชีวิตรวม 278 ราย

ปี 2564 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,365 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บรวม 2,357 ราย , ผู้เสียชีวิตรวม 277 ราย

ปี 2563 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,307 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บรวม 1,260 ราย , ผู้เสียชีวิตรวม 167 ราย

ปี 2562 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,338 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บรวม 3,442 ราย , ผู้เสียชีวิตรวม 386 ราย

และปี 2561 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บรวม 3,897 ราย , ผู้เสียชีวิตรวม 418 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง