ชลบุรีเดินแบบพัฒนาต่อยอดผ้าไทย สร้างงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ท้องถิ่น

จังหวัดชลบุรีจัดใหญ่เดินแบบผ้าไทย 200 คู 400 คน สืบสานพระราชดำริ โครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”กระตุ้นให้คนนิยมใส่ผ้าไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนท้องถิ่่นครบวงจร

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอทั้ง 11 อำเภอและพ่อค้า ประชาชน ในการเดินแบบครั้งนี้จำนวน 200 คู่ 400 คน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานมหาสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2567โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวราก รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่า กิจกรรมเดินแบบการกุศลในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานมหาสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งนี้ จัดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา พระองค์ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสานต่องานด้านศิลปะหัตถศิลป์ และสานต่อด้านการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง ทรงพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ให้คนไทยทุกคนสามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ หรือภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ชุมชน และกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งเป็นผ้าที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและเป็นเอกลักษณ์ชาติ สามารถสวมใส่ได้ทุกวัย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการทรงงาน สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริด้านการนำภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมในด้านผ้าไทย ซึ่งเป็นมรดกของบรรพบุรุษไทยที่ได้รับการรื้อฟื้นโดยการต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยทรงมุ่งหมายที่จะพลิกฟื้นคุณค่าผ้าไทย งานหัตถกรรมไทยให้มีความร่วมสมัย เป็นที่นิยมชมชอบของคนทุกช่วงวัย ทุกเวลา ทุกโอกาสด้วยการพระราชทานแนวพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุกและลายผ้าพระราชทานลวดลายต่าง ๆทำให้เกิดการจุดพลังการขับเคลื่อนงานหัตถกรรมในทุกมิติ ทั้งรูปแบบ ลวดลาย สี ทำให้ผ้าไทยมีความทันสมัย ทำให้คนนิยมใส่ผ้าไทยมากขึ้น จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างครบวงจร

รายได้จากการเดินแบบครั้งนี้ มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล และยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการ รวมทั้งประชาชน ได้แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าและพื้นถิ่นในทุกๆโอกาส ที่สำคัญนั้น ยังจะช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองผ้าพื้นถิ่น เช่น กลุ่มโอทอป กลุ่มตัดเย็บ วิสาหกิจชุมชน ได้มีรายได้จากการตัดเย็บผ้าไทยจำหน่าย ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อไป สำหรับงาน “นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี” มีขึ้นระหว่างวันที่11-19 เม.ย.นี้ ที่หอพระพุทธสิหิงค์ และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง