ตำรวจโคราชรวมพลังทำความสะอาดบ่อน้ำผุดเขาใหญ่-ลำตะคอง

ตำรวจทางหลวงโคราช รวมพลัง คนรักษ์ลำตะคอง ทำความสะอาดบ่อน้ำผุด เขาใหญ่ และลำตะคอง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง หวังสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งทำมาต่อเนื่องกว่า 9 ปีแล้ว

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ชมรมฮักเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าช้าง เทศบาลตําบลหมูสี ตำรวจทางปากช่อง กลุ่มเยาวชนเรารักษ์ปากช่อง และทีมงานจิตสำนึกรักเมืองไทย สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

จัดกิจกรรม “ จิตอาสาทำความสะอาดลำตะคอง-บ่อน้ำผุดเขาใหญ่ “ บ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 แล้ว

โดยทีมจิตอาสา จะทยอยทำความสะอาดตามจุดสำคัญเส้นทางไหลของน้ำลำตะคอง ระยะทาง 120 กิโลเมตร จากหน้าด่านอุทยานเขาใหญ่ ถึงท้ายเขื่อนลำตะคอง

โดยแบ่งทีมทำความสะอาดเป็น 2 ทีม คือ ทีมพายเรือคายัค เก็บขยะและกำจัดวัชพืชในลำตะคอง ทีมทำความสะอาดบริเวณบ่อน้ำผุด เก็บขยะ กวาดใบไม้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ชมรมฮักเขาใหญ่ ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ยาวนานกว่า 9 ปี ที่สำคัญในปี พ.ศ.2562 วันที่ 28 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงรับสั่งให้มีการขุดลอกทำความสะอาดลำตะคอง ซึ่งเป็นโครงการของ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และกองทัพภาคที่ 2 เพื่อดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติให้ชาวโคราช

โดย….ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง