ฟอร์บส์ เปิด 10 มหาเศรษฐีไทย “เจ้าสัวธนินทร์”รั้งอันดับ 1 “ทักษิณ”อันดับ 10

เว็บไซต์นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) เปิดเผยการจัดอันดับมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในโลกประจำปี 2567 พบว่าปีนี้ 10 อันดับมหาเศรษฐีของไทย อันดับ 1 ยังคงเป็น นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,500 ล้านดอลลาร์ (ราว 4.58 แสนล้านบาท) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ 10 อันดับมหาเศรษฐีไทยที่มั่งคั่งที่สุดในปีนี้ มีเพียงนายสมโภชน์ อาหุนัย จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือEA ที่หลุดออกจากโผปีที่แล้ว และมีมหาเศรษฐีหน้าใหม่เข้ามา 2 คนแทนในอันดับ 10 ร่วม คือนายฮาราลด์ ลิงค์ จากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ และนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งฟอร์บส์ระบุถึงประเภทธุรกิจเอาไว้ว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินและการลงทุน โดยทั้งคู่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,100 ล้านดอลลาร์ (ราว 7.7 หมื่นล้านบาท)

สำหรับ 10 อันดับมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2567 มีดังนี้

อันดับ 1 – นายธนินท์ เจียรวนนท์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 12,500 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: หลากหลาย

อันดับ 2 – นายเจริญ สิริวัฒนภักดี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 11,300 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม

อันดับ 3 – นายสารัชถ์ รัตนาวะดี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 10,700 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: พลังงาน

อันดับ 4 – นายสุเมธ เจียรวนนท์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 5,500 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: หลากหลาย

อันดับ 5 – นายจรัญ เจียรวนนท์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 5,400 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: หลากหลาย

อันดับ 6 – นายวานิช ไชยวรรณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 3,800 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: การเงินและการลงทุน

อันดับ 7 – นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 3,700 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: เฮลท์แคร์

อันดับ 8 – นางสมอุไร จารุพนิช มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 3,100 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: หลากหลาย

อันดับ 9 – นายประยุทธ มหากิจศิริ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 2,200 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม

อันดับ 10 (ร่วม) – นายฮาราลด์ ลิงค์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 2,100 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: หลากหลาย

อันดับ 10 (ร่วม) – นายทักษิณ ชินวัตร มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ: 2,100 ล้านดอลลาร์ ประเภทธุรกิจ: การเงินและการลงทุน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง