DAD สนับสนุนสมาคมกีฬาตะกร้อฯอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี

“นาฬิกอติภัค แสงสนิท”ลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนกีฬาภายใต้โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจเพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในทุกมิติ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา ระหว่าง สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ โดยมีสมาคมกีฬาเข้าร่วมลงนามจำนวน 87 สมาคม รวมงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจให้การสนับสนุนระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1,640 ล้านบาท

ทั้งนี้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development และ นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามระหว่างกันในข้อตกลง DAD จะสนับสนุนสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

สำหรับ โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา การสนับสนุนการจัดการแข่งขันภายในประเทศ การเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์กีฬา การพัฒนาศูนย์กีฬาสาขา รวมถึงการร่วมมือระหว่างองค์กรกีฬาในประเทศไทยอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง