ตร.ภ.3 โคราชระดมตำรวจกว่า 5,100 นายรับมือคลื่นมวลชนกลับอิสานฉลองสงกรานต์

นครราชสีมา-ตร.ภ.3 โคราช ระดมกำลัง ตร.กว่า 5,100 นาย อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงสงกรานต์ ปรับรูปแบบจุดบริการ ปชช. เป็นตั้งด่านชุมชน ห้ามคนเมาขับขี่ยวดยานบนถนน พร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทุกเส้นทาง

พลตำรวจโทฐากูร นัทธีศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วย พลตำรวจตรี วิวัฒน์ สีลาเขตต์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 12 หน่วย ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1, 2 และ 3 , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา , สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 , สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา , สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา , สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมูลนิธิกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่ห้องประชุม 3 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3

โดยมีผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายด้านจราจรและความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และตำรวจภูธรจังหวัดที่มีพื้นที่เส้นทางติดต่อกับตำรวจภูธร ภาค 3 ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี , สระบุรี , ปราจีนบุรี , สระแก้ว และจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปมาตรการปฏิบัติแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงการควบคุมเข้มข้น 7 วันแห่งความสุข ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 จะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด และเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของตำรวจภูธรภาค 3 ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2567 เพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัดในการอำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตามนโยบายรัฐบาล “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ในทุกพื้นที่

โดยวางแผนตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรและ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 374 จุด พร้อมกับเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 299 ชุด มีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 1,576 เครื่อง และเครื่องตรวจจับความเร็ว จำนวน 90 เครื่อง รมทั้ง โดรนสำหรับตรวจสภาพการจราจรเส้นทางหลัก 13 ลำ ซึ่งใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติ ทั้งสิ้น 5,110 นาย และได้ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง ปรับรูปแบบจากจุดบริการประชาชน มาเป็นการตั้งด่านชุมชนแทน และบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จัดทีมมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งได้กำหนดแผนการตั้งด่านชุมชน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 3,002 แห่ง เพื่อป้องปรามคนที่ดื่มสุราไม่ให้ขับขี่รถออกจากหมู่บ้าน-ชุมชน ไปบนถนนสายหลัก-สายรองแล้วเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุทางถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถที่เกิดเหตุทุกราย หากพบว่า มีการดื่มสุราแล้วขับรถ จะดำเนินคดีทันทีโดยไม่มีละเว้น นอกจากนี้ มาตรการเชิงรุกได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ ออกตรวจและขอความร่วมมือร้านจำหน่ายสุราในชุมชน-หมู่บ้านทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เช่น ห้ามจำหน่ายสุราในเวลาห้าม , ห้ามไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี , ห้ามไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอาการมึนเมา จนครองสติไม่ได้ เป็นต้น

ส่วนด้านการจราจร กรมทางหลวงได้เปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ – ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ทล.204) ทั้งขาไปและขากลับ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะทาง 77.493 กิโลเมตร โดยกำหนดจุดเข้า – ออก ดังนี้

จุดที่ 1 ทล.2 กม.65 (ตรงข้ามศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์)

จุดที่ 2 ทล.201 กม.5+500 (บ้านหนองรี อ.สีคิ้ว)

จุดที่ 3 ทล.290 กม.14+775 (วงแหวน ทล.290)

จุดที่ 4 ทล.204 กม.3+230 (ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา)

ปีนี้ รัฐบาลได้ให้การจัดกิจกรรมสงกรานต์ 2567 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียน “ประเพณีสงกรานต์” เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยใช้ชื่อว่า งาน “Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” ตำรวจภูธรภาค 3 จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่จะเดินทาง ได้เตรียมวางแผนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้ด้วย โดยตรวจสอบความพร้อมของรถ ผู้ขับขี่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อจะได้กลับภูมิลำเนาฉลองเทศกาลสงกรานต์ 2567 กับครอบครัวอย่างมีความสุข .

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง