ส่องวิถีชีวิตคนแม่ต้านหมู่บ้านคู่ขนานท่าสองยาง-เมียนมา มิตรภาพ 2 ฝั่งริมแม่น้ำเมย

ที่บริเวณ ท่าเรือ-ท่าข้าม ริมแม่น้ำเมย บริเวณชุมชนบ้านแม่ต้านใต้ (จุดตรวจตำรวจ สภ.ท่าสองยาง บ้านใต้) เขตเทศบาลตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้มีประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง เดินทางข้ามเรือหางยาวข้ามแม่น้ำเมย ไป-มา หาสู่กัน แบบวิถีชีวิตชาวบ้าน วิถีชีวิต คนชุมชนท้องถิ่น หมู่บ้านคู่ขนาดหมู่บ้านเพื่อการค้า การท่องเที่ยว

โดยชุมชนบ้านใต้ (แม่ต้านใต้) เทศบาลตำบลแม่ต้าน จะอยู่ตรงข้ามฝั่งเมียนมา ที่หมู่บ้านมอโปเก้ ประชาชนชาวบ้านทั้งไทย-เมียนมา 2 หมู่บ้าน มีการเดินทางข้ามแม่น้ำเมย ทางเรือหางยาวอย่างวคึกคักทุกวัน มีการแลกเปลี่ยนซื้อ-ขายสินค้า ข้าวสาร อาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ ต่างๆ ฯลฯ เป็นบรรยากาศ ที่วิถีชีวิต ดั้งเดิม ที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ การข้ามแดน จึงเป็นไปอย่างวิถีชีวิตคน 2 ฝั่งริมแม่น้ำเมย เป็นหมู่บ้านคู่ขนาด เพื่อการค้า-การท่องเที่ยว จุดบริเวณจุดนี้ กลายเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดเช็คอิน ของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านมาที่นี่ โดยเฉพาะในฝั่งเมียนมาที่บ้านมอโปเก้ นั้นจะเห็นเจดีย์สีขาว สวยงาม ตามศิลปะ วัฒนธรรมคนท้องถิ่น และเป็นที่เคารพ ของคนที่พบเห็น เป้นภาพที่น่าประทับใจ

รายงานข่าวแจ้งว่า บริเวณ ท่าเรือ-ท่าข้าม ริมแม่น้ำเมย ชุมชนบ้านแม่ต้านใต้ (จุดตรวจตำรวจ สภ.ท่าสองยาง บ้านใต้) เขตเทศบาลตำบลแม่ต้าน จึงเป็นจุดเช็คอิน จุดท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ทำให้ผู้นำชุมชน จึงอยาดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้สวยงาม ปรับปรุง รางรั้วริมแม่น้ำ ให้งดงาม ทำที่นั่งเล่น ชมวิว ทิวทัศน์ และธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำเมย ตลอดจนปรับปรุงห้องน้ำ ที่จุดดังกล่าว เพื่อเพิ่มจำนวนคนที่มาท่องเที่ยวและสร้างทัศนียภาพ สร้างวิว ทิวทัศน์ ขึ้นมาใหม่ เพราะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หรือแม่ต้าน เป็นหนึ่งในอำเภอที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ดั่งคำที่ชาวบ้าน ที่นั้นเรียกว่า “แม่ต้าน งาไซ”

โดย…ทีมข่าว ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยว รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง