เริ่มแล้ว!เทศกาลกินมะม่วง-มะยงชิด เมืองชาละวัน ช่วยเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจ

อบจ.พิจิตร เตรียมจัดงานมหกรรมของดีเมืองพิจิตร 16-18 มี.ค. 67 ที่สนามกีฬากลางพิจิตร เพื่อส่งเสริมการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลของพิจิตรกว่า 2หมื่นไร่ ที่ขณะนี้ผลผลิตเริ่มทะลักออกสู่ตลาดแล้ว ในส่วนของเกษตรกรเผยปีนี้ผลผลิตของมะม่วง มะยงชิด ปริมาณลดลงเกือบ 50% เหตุราคาไม่จูงใจ ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง ตลาดส่งออกไม่ฟูเฟื่องตั้งความหวังไทยช่วยไทย ช่วยกันบริโภคผลไม้ของไทย
 พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร เปิดเผยว่า อบจ.พิจิตร ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มะม่วง มะยงชิด ส้มโอ ขนุน กล้วย และพืชผัก ข้าวสารเกษตรอินทรีย์ ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมของดีเมืองพิจิตร ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. 67 ณ สนามกีฬากลางพิจิตร วัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผลผลิต ผลไม้ และผลิตผลทางด้านการเกษตรให้ผู้บริโภคได้พบ ได้ซื้อ สินค้าเกษตรกรจากเกษตรกรโดยตรงรวมถึงการจัดประกวดผลผลิตต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรของจังหวัดพิจิตร โดยในงานนี้จัดให้เลือกชม เลือกชิม เลือกซื้อ กันได้อย่างสะใจ งานนี้เที่ยวฟรี ชมฟรี
ในส่วนของ นายสายันต์ บุญยิ่ง แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง-มะยงชิด บ้านวังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  กล่าวว่า ในพื้นที่ของ อ.สากเหล็ก และพื้นที่ข้างเคียงมีเกษตรกรผู้ปลูก มะม่วง-มะยงชิด รวมแล้วกว่า 2 หมื่นไร่  ซึ่งปีนี้ผลผลิตโดยรวมลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 50 % ทั้งนี้เกิดจากราคาที่ไม่จูงใจทำให้ไม่กล้าลงทุนใส่ปุ๋ย หรือ ใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งต้น เร่งดอก เร่งผล เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะลงทุนแค่ 1 ใน 3 หรือเพียงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ปลูกส่วนที่เหลือก็ฝากชะตากรรมไว้กับธรรมชาติจึงทำให้ปีนี้ผลผลิตลดลง อีกทั้งราคาส่งออกก็ไม่ได้ขยับสูงขึ้นตลาดส่งออกก็ยังคงมีแต่ลูกค้ารายเดิมและได้ราคาเดิม ซึ่งก็แค่เพียงอยู่ได้เพราะผลผลิตส่งออกมีกฎกติกามากมายในด้านคุณภาพการผลิตที่ต้องมี GAP และด้านเกษตรปลอดภัย สำหรับมะม่วงทุกสายพันธุ์ของพิจิตรในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน มี.ค. 67 ผลผลิตก็จะออกมาพร้อมๆกัน
ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องหวังพึ่งคนไทยด้วยกันเองให้ช่วยกันอุดหนุน ให้ช่วยกันกินผลไม้ไทย ที่เป็นของดีราคาถูกและถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกด้วย โดยเกษตรกรพิจิตรผู้ปลูกไม้ผลนับ 100 ราย ก็รวมตัวกันแล้วว่าในช่วงระหว่างวันทที่ 16-18 มี.ค. 67 ก็จะนำสินค้าไปร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมของดีเมืองพิจิตรที่ อบจ.พิจิตร จัดขึ้น ดังกล่าวนี้แน่นอน
นายธรรมนูญ  แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกร ก็ได้เปิดเผยว่า ไม้ผลของเกษตรกรบ้านวังทับไทรแห่งนี้ กระทรวงเกษตรก็มีนโยบายสนับสนุนในทุกด้านด้วยดีเสมอมา ส่วนด้านการตลาดก็ได้เชื่อมต่อตลาดต่างประเทศโดยผ่านทางทูตเกษตร แต่ในช่วงนี้ผลผลิตออกมาพร้อมๆกัน จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยให้ช่วยกันหันมาบริโภคมะม่วงของจังหวัดพิจิตร ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพแน่นอน
โดย…สิทธิพจน์ เกบุ้ย /พิจิตร/

Related posts