โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2566

น.ส.ธิดา นริศชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน Trinsilp Sport Day ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายทศพล แก่นนาค เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน กล่าวรายงาน และมีตัวแทนนักเรียน ตัวแทนคณะสี ร่วมเดินขบวนและการแสดงเปิดตัวคณะผู้นำเชียร์อย่างพร้อมเพรียง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่งการจัดงานกีฬาสีภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคน มีพัฒนาการด้านร่างกาย เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย รักการออกกำลังกาย มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ มีความสุขแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว มีพัฒนาการด้านสังคม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น รู้จักแพ้ ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

โดยกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน Trinsilp Sport Day ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566 มีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 599 คน

โดน..ศุภเดช คำพุฒ / สมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง