กมธ.พลังงานเชิญกกพ.แจงปมจ่อขึ้นค่าเอฟทีเดือนม.ค.-เม.ย.’67

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.สุราษฏร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กมธ.การพลังงาน ได้ทำหนังสือเชิญไปยังประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มาให้ข้อมูลเพื่อการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ร้องเรียนการขอปรับการจ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะสัดส่วนหมู่บ้าน” และเรื่อง “ร้องเรียนผลกระทบจากการรอนสิทธิ์ กรณีสายไฟฟ้าหรือโครงสร้างพื้นฐานของการไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินของประชาชน่” ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม เวลา 09.00 น. ซึ่งได้มีการแจ้งไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปแล้ว

ทั้งนี้ ล่าสุด กมธ.การพลังงาน ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่กำลังเป็นห่วงของสังคม เรื่อง “การปรับค่า Ft ขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2567” เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อเท็จจริงในการปรับค่า Ft ดังกล่าว โดยจะได้นำข้อมูล ข้อเท็จจริง มาพิจารณาร่วมกันในการประชุม ระหว่าง กมธ.การพลังงาน และ กกพ.รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาราคาค่าไฟฟ้าที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นหลังการปรับค่า Ft เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป

“ในการประชุมร่วมกันระหว่าง กมธ.การพลังงาน และกกพ.ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ จะเป็นการรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรับค่า Ft ที่อาจจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้น โดยจะขอรับทราบข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาและการคำนวณการปรับค่า Ft สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนมกราคม- เมษายน 2567, ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับค่า Ft และมาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน รวมไปถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าจะมีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางจากทั้งสองหน่วยงาน เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ กมธ.การพลังงานได้แจ้งไปยังกกพ.แล้ว เชื่อว่าในการประชุมจะมีการสรุปแนวทางที่เป็นประโยชน์ และจะได้นำเสนอผ่านสภาฯ ไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป” น.ส.วชิราภรณ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง