ชลบุรีลงแขกเกี่ยวข้าว ‘ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ’

“ธวัชชัย ศรีทอง”ผวจ.ชลบุรี ลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเวลา16.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา ณ แปลงนาบ้านหนองเกตุใหญ่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่น อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าจังหวัดชลบุรี จัดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ยกย่องอาชีพการทำนาว่าถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาอย่างยาวนานและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World soil day) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสืบสานประเพณี ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพทำนา ให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง