ผอ.สพม.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนร.ถูกรุ่นพี่ต่าง รร.รุมทำร้ายบาดเจ็บ เผยดูแลตามนโยบาย พร้อมกอดเสี่ยวฮัก

 

ผอ.สพม.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนร.ถูกรุ่นพี่ต่าง รร.รุมทำร้ายบาดเจ็บ เผยดูแลตามนโยบาย พร้อมกอดเสี่ยวฮัก

18 พ.ย.2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2566 ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ จนท.สหวิชาชีพ เดินทางลงพื้นที่ไปยัง โรงพยาบาลภูเวียง จ.ขอนแก่น เพื่อเข้าเยี่ยมดูอาการของเด็กนักเรียน พร้อมทั้งมอบกระเช้าและเงินทุนช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง ให้แก่นักเรียนที่ผู้บาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
ซึ่งเบื้องต้นเด็กนักเรียนยังคงต้องอยู่ในระหว่างการรักษาตัว โดยแพทย์รับเป็นผู้ป่วยใน (ห้องพิเศษ) ให้ติดตามอาการ ที่โรงพยาบาลภูเวียง อีก 3 – 4 วัน ในเบื้องต้นขณะนี้พบมีอาการปวดศีรษะ ใบหน้าบวมช้ำ เลือดออกใต้เยื่อบุตา มีแผลถลอกตามร่างกาย ทั้งนี้ได้ประสาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมประเมินสุขภาพจิต
ขณะที่ทางด้านดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น เผยว่าจะการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากกรณีที่มีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวว่ามี 4 รุ่นพี่โหด รุมทําร้ายน้อง ม.1 กะโหลกร้าว ตาปิด ทั้งสองข้าง แม่จึงนําคลิปเป็นหลักฐานไปแจ้งความไว้ที่ สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 17.00 น. เกิดเหตุ นักเรียนหญิงทะเลาะวิวาท จํานวน 4 คน รุมทําร้ายร่างกาย นักเรียนหญิง 1 คน จากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองเรือ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญนักเรียนและ ผู้ปกครองไปสอบปากคําที่สภ.หนองเรือ จํานวน 4 ราย ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุทุกคนถูกส่งตัวไปยังสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
https://youtu.be/G8AIJTXloDw?si=wgK-a3wouc45PJus
ล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ได้ประสานสหวิชาชีพ ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการป้องกัน โดยมีทางด้านเจ้าหน้าที่จาก สภ.ภูเวียง เข้าให้ความรู้หน้าเสาธง เรื่อง กฎหมายข้อบังคับการทะเลาะวิวาท การป้องกันตนเอง การแจ้งเหตุเมื่อถูกทําร้าย วางแนวทางร่วมกับโรงเรียนในการตรวจสถานที่เสี่ยงกระทําผิด และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองอําเภอภูเวียง ที่พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมเป็นเครือข่ายในการดําเนินการกํากับ ดูแลประชาชนในพื้นที่ และ อบต.ภูเวียง อีกหนึ่งหน่วยงานที่ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนในทุกด้าน
เพื่อลดปัญหาการก่อความรุนแรงในพื้นที่ วางแนวทางป้องกันโดยส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว พมจ.ขอนแก่น และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน โดยตรวจสอบสภาพแวดล้อมชุมชน , ตรวจสอบรายได้ครอบครัว เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนกรณียากจนขาดแคลน ร่วมไปถึงจุดสำคัญคือ โรงเรียน ได้เน้นย้ำกําชับมาตรการความปลอดภัยและจัดทำแผนเผชิญเหตุ แก่คณะครูและนักเรียน ดําเนินการป้องกันเชิงรุก
โดยคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และเน้นกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรักใคร่สามัคคี บ่มเพาะให้นักเรียนรักกันและเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดความรุนแรง ประเมินสถานการณ์ และกํากับติดตามอาการนักเรียนเป็นระยะ ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบนโยบาย ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง สร้างกระบวนการความคิด เพื่อเป็นการปลูกฝัง บ่มเพาะพฤติกรรมเชิงบวกแก่นักเรียน โดยให้ร่วมมือกับเครือข่ายสหวิชาชีพในพื้นที่ ภายใต้แนวคิดนักเรียนทุกคนคือลูกหลาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ร่วมกันถอดบทเรียนและออกแบบกิจกรรมเพื่อป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจํา สพม.ขอนแก่น ให้คําปรึกษาผู้บาดเจ็บ พบว่า มีอาการ ความเครียดสูง นอนไม่หลับ หวาดระแวง กลัวจะถูกทําร้ายร่างกาย จึงให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ของนักเรียน แนะนําวิธีคลายเครียด และให้กําลังใจนักเรียน (ติดตามอีกครั้ง 1 สัปดาห์) จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นของเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือ การวางมาตรการร่วมกันในทุกๆฝ่าย จะสามารถ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเข้มแข็ง โดยเริ่มจาก จุดเริ่มต้นของครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งต้องเน้นย้ำกันให้มากขึ้นว่า เหตุการณ์เช่นนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก ต่อไป///
ทีมข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง