โอเค!ไหมชาวนาที่รัก “เพื่อไทย”จัดให้พยุงข้าวตันละ 1.2 หมื่น

ครม. มีมติพยุงราคาข้าว ให้ชาวนาชะลอการขาย ข้าวเปลือกหอมมะลิ จากตัน 11,000 บาท เป็น 12,000 บาท จ่อช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1 พัน รอนบข. เคาะก่อนเข้าครม. สัปดาห์หน้า

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2566 มีมติชะลอสินเชื่อขายข้าวเปลือกนาปี ความชื้น 25% ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกิน 25% ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 11,000 บาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้คุยหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยให้เกษตรกรชะลอการขาย เก็บข้าวเปลือกไว้ก่อน 5 เดือน และจะรับซื้อในราคาตันละ 12,000 บาท ให้ค่าเก็บรักษา ตันละ 1,500 บาท แต่ถ้าให้สถาบันการเกษตรเก็บรักษาจะได้ตันละ 500 บาท มีเป้าหมายเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ 3 ล้านตัน

ขณะเดียวกัน จะปล่อยสินเชื่อให้สถาบันการเกษตร เข้าไปช่วยรับซื้อข้าว เพื่อแทรกแซงราคา โดยให้รับซื้อ ราคาตันละ 12,200 บาท เป้าหมาย 1 ล้านตัน โดยทั้งโครงการใช้งบประมาณ 10,600 ล้านบาท

นอกจากนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการข้าว จากเดิมเป็นค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 1,000 พัน ไม่เกิน 20 ไร่ โดยใช้งบประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(นบข.) ก่อนนำเข้าครม.สัปดาห์หน้า

Related posts