เศรษฐา ลั่นถกเอเปคดึงยักษ์ใหญ่ธุรกิจโลกมาลงทุนในไทย

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์หน้า วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2566 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจใน 6 ด้านหลัก ด้วยกัน ได้แก่

กิจกรรมทางการ

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การพบหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่าง ๆ
กิจกรรมระดับผู้นำภายใต้กรอบความร่วมมือ Indo-Pacific Economic Forum – IPEF กิจกรรมอื่น ๆ
การพบหารือกับภาคเอกชนสหรัฐฯ ทั้งดูงานบริษัทและการหารือ One-on-one / การพบภาคเอกชนไทยและกิจกรรม Networking Reception กับภาคเอกชนไทยและสหรัฐฯ
กำหนดการ ณ มหาวิทยาลัย Standford
การพบหารือกับตัวแทนชุมชนไทย ณ นคร San Francisco
โดยไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดัน ทั้งด้านการค้าการลงทุน ยกระดับ FTAs ความเชื่อมโยง ผ่านการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียผ่านโครงการ Landbridge และ ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยเฉพาะผ่านการท่องเที่ยว ความยั่งยืน สานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ ย้ำความมุ่งมั่นของไทยเรื่องการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็น 0 และความเป็นกลางทางคาร์บอน เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการค้าดิจิทัล/e-commerce และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้ง ความครอบคลุมและความเท่าเทียม การขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะพบกับภาคเอกชนรายใหญ่ระดับโลก เป็นโอกาสให้เกิดการค้าการลงทุนในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่มีความสำคัญและประเทศไทยมีศักยภาพ สาขายานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดิจิทัล และการเงินและการธนาคาร เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง