องคมนตรีลงพื้นที่ปฎิบัติภารกิจ จ.ชลบุรี

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง และคณะอนุกรรมการฯ ในโอกาสที่เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลธร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมี น.ส.อสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นายศรายุทธ ไชยกอง นายอำเภอเกาะจันทร์ นายมนตรี สีหมงคลสกุล ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

จังหวัดชลบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 32 โครงการ แบ่งตามการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 21 โครงการ 2. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ 3. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการด้านอื่นๆ จำนวน 9 โครงการ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวอ่างเก็บน้ำก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2558 ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2569 โดยมีความจุเก็บกัก 98 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุชั่วคราว 125 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่ชลประทาน เพื่ออุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ อ.พานทอง, อ.พนัสนิคม, อ.เกาะจันทร์, อ.บ่อทอง และ อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง