ยูเนสโก ยก “เชียงราย-สุพรรณบุรี”เมืองสร้างสรรค์ด้านออกแบบและดนตรี

เว็บไซต์เฟซบุ๊กของสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ในประเทศฝรั่งเศส โพสต์ข้อความว่า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอแสดงความยินดีกับเชียงรายและสุพรรณบุรี ที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities) ด้านการออกแบบและดนตรี โดยองค์การองค์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์สองแห่งใหม่ของไทย

* เชียงรายเป็นเมืองที่มีการออกแบบทั้งสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน ผลผลิตของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งออกไปต่างประเทศ สร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชน

* สุพรรณบุรี เป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางด้านดนตรี มีศิลปินแห่งชาติจำนวนมาก มีการสืบทอดและพัฒนามาจากรากเหง้า และสามารถพัฒนาในระดับนานาชาติ

นอกจากสองจังหวัดข้างต้น ประเทศไทยยังมีเมืองสร้างสรรค์ที่รับรองโดยยูเนสโก อีก 5 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต (ด้านอาหาร) รับรองเมื่อปี 2558 เชียงใหม่ (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี 2560 กรุงเทพมหานคร (การออกแบบ) ปี 2562 สุโขทัย (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี 2562 และเพชรบุรี (ด้านอาหาร) ปี 2562

ขอบคุณ : เฟซบุ๊กสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ในประเทศฝรั่งเศส

Related posts