กลุ่มทุนยักษ์ซาอุฯ เตรียมทุ่ม 2 แสนล้านตั้งคลังน้ำมันภาคใต้ของไทยฮับอาเซียน เทียบเท่าสิงคโปร์

กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ซาอุดิอาระเบียบเล็งทุ่มงบ 200,000 ล้านบาทตั้งคลังน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในโครงการแลนด์บริดจ์พื้นที่ภาคใต้ผลักดันเป็นศูนย์กลางน้ำม้นแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเทียบเท่าสิงคโปร์

นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท. ได้เข้าร่วมคณะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคี และส่งเสริมการเจรจาการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ ในการเร่งผลักดันการค้า การลงทุน

ทั้งนี้ ทางซาอุฯ สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ในภาคใต้ของไทยโดยพร้อมลงทุน 200,000 ล้านบาท ในการตั้งศูนย์กลางในการกระจายน้ำมันในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นแหล่งใหม่ในการกระจายน้ำมันในภูมิภาคนี้ และจะมีขนาดใหญ่ไม่น้อยไปกว่าที่สิงคโปร์ และมีแนวโน้มที่ไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านน้ำมัน และปิโตรเคมีในภูมิภาคนี้ คาดว่าในระยะสั้นจะชิงส่วนแบ่งการตลาดจากสิงคโปร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวหากไทยรักษาลูกค้าได้ดีกว่ามีโอกาสที่จะแซงหน้าสิงคโปร์ได้ในอนาคต

ทั้งนี้ จากความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างจีน กับซาอุดิอาระเบีย จะทำให้จีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคลังน้ำมันที่แลนด์บริดจ์ของไทย ซึ่งจะทำให้จีนมีความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มขึ้น และจะผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของอาเซียน ตอกย้ำจุดแข็งของไทยที่อยู่ในภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม สามารถเชื่อมกับตลาดโลกขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวก ซึ่งทางซาอุดิอาระเบียมีความตั้งใจผลักดันโครงการนี้มาก

นอกจากนี้ ซาอุฯ มีแผนที่จะนำเข้าต้นไม้จากทั่วโลกเพื่อให้บรรลุตามนโยบายซาอุดีอาระเบียสีเขียว เพื่อเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวา โดยการปลูกต้นไม้ 10,000 ล้านต้น และจะร่วมมือกับประเทศสมาชิก GCC ในการปลูกต้นไม้ในตะวันออกกลางเพิ่มอีก 40,000 ล้านต้น รวมทั้งสิ้นภูมิภาคนี้จะต้องการต้นไม้ 50,000 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันไทยได้ส่งต้นไม้ไปยังซาอุฯ แล้วกว่า 200,000 ต้น

รวมทั้งซาอุฯ ยังต้องการให้นักลงทุนไทยเข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ , วัสดุก่อสร้าง , อาหารแปรรูป , ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ เนื่องจากไทยมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากซาอุฯ มีแผนการลงทุน Mega Project ในการสร้างเมืองและขยายเมือง เพื่อให้สอดรับกับแผน Saudi Vision 2030

Related posts