นายกอบต.บ้านแท่นพร้อมคณะผู้บริหาร่วมงานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์ผู้นำท้องถิ่น-ผู้ปกครอง

นาย ไพโรจน์ แก้วประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ร่วมงานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นครั้งที่ 13 ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงพิณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหลอด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ โดยผู้ปกครองของเด็กเเละเด็กผู้ร่วมงานในครั้งนี้กว่า100คน

#สมาคมนักข่าวสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ
#ชมรมนักข่าวสื่อออนไลน์
#ทีมข่าวบ้านแท่น
#อำเภอบ้านแท่น

Related posts