ชาวนาปราจีนฯพลิกผืนดินปลูกต้นโสนคู่ขานนาข้าวขายสร้างรายได้ ปีละแสน

วันนี้มีเรื่องดีดี๊ในการทำมาหากินยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง แต่วิกฤติย่อมมากับโอกาสปลูกพืชฉันใดย่อมได้ผลฉันนั้น เช่นเดียวกับชาวบ้านที่หมู่บ้านว่านริมถนนสายท่องเที่ยวบ้านท่าโพธิ์ –บ้านท่าเรือ ที่มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก ที่มีน้ำตกมากที่สุด อาทิ น้ำตกตะคล้อ,น้ำตกสลักได,น้ำตกฟองสบู่ ฯลฯ หมู่ที่ 5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เริ่มเก็บเกี่ยวต้นโสนกันแล้ว

ต้นโสน เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ใช้เงินลงทุน รายได้งาม ที่สำคัญ อายุสั้นเติบโตในน้ำได้ดีเป็นพิเศษ กลุ่มเกษตรกรบ้านหว่านจึงหันมาปลูกควบคู่กับปลูกข้าวไปพร้อม ๆกันนอกเหนือจากทำนามากว่า20 ปีแล้วจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ต้นโสนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หลายคนมองไม่เห็นคุณค่าแต่ชาวบ้านว่านต่อยอดภูมิปัญญาบรรพบุรีนำต้นไสนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อย่างน่าทึ่ง โดยการนำต้น โสนไปแปรรูปเป็นดอกไม้แห้งได้ เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกไม้จันทร์ เป็นต้น เพื่อส่งออกโดยมีพ่อค้าจากจังหวัดสระบุรีมารับซื้อถึงที่ ในปัจจุบันตลาดยังสดใสซาบซ่าเพราะยังไม่มีคู่แข่งแย่งตลาด

“ลุงสายหยุด คำวิชัย” อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ม.5 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เกษตรกรตัวอย่างที่ปลูกต้นโสนในนาข้าว จากการนำเมล็ดที่ซื้อมา กก.ละ100-200บาท มาหว่านควบคู่กับเมล็ดข้าวเปลือก ช่วงฤดูไถหว่าน เดือน พ.ค.เมื่อน้ำมากจะสูงขึ้นไปตามน้ำในความลึกราว50-80 ซม.ต้นจะสูงราว 1.40 ซม.วัดโดยรอบลำต้นประมาณ 5 ซม.โดยเฉลี่ย

ลุงสายหยุด บอกว่า ปลูกโสนเนื้อควบคู่ทำนาข้าว 5 ไร่ จะมีต้นโสนคละกันไประยะห่างราว 5-7ซม.จะตัดต้นโสนชุดแรกราวต้นเดือน ส.ค.จนถึงเดือน ต.ค.ของทุกปี โดยจะเป็นคนลงไปตัดต้นในน้ำมากองๆไว้ ซึ่งการตัดต้นโสนก็ไม่ยุ่งยากแค่ใช้มีดตัดตากตอ กะยะยาวให้ได้ราว 1.40 ซม.หรือ แล้วแต่ความอวบของแต่ต้นไม่เกิน 1.50 ซม.

หลังจากตัดมากองไว้แล้วจะตัดปลายยอดทิ้งแล้วโยนลงคลอง ซึ่งจะมีคนงานคอยล้างทำความสะอาด โดยใช้ถุงมือในล่อนถูรากที่ติดกับรอบลำต้นออกให้หมดซึ่งใช้เวลาล้าง 20 วินาทีต่อต้น แล้วกองรวมกันผึ่งตากแดดราว 10 นาทีจะใช้เชือกมัดเป็นมัดๆ1 มัด มี 50 ต้น จ้างแรงงานล้างร้อย 20-30 บาท

จากนั้น 3 วันต่อมา พ่อค้าจะมารับครั้งหนึ่ง ในแต่ละครั้งจะได้ 6-7 พันต้นจะได้รับเงินราวๆ15,000-17,000 บาทต่อครั้ง กลายเป็นอีกอาชีพเสริมทำรายได้งามให้กับลุงสายหยุด ดีกว่าอาชีพหลักที่ทำนา สำหรับระยะการเก็บเกี่ยวต้นโสนขายตั้งแต่เดือนส.ค.-ต.ค.จะมีรายได้คนละ 90,000-150,000 บาทต่อปี

ปลูกต้นโสนคู่กับเพราะปลูกข้าว เป็นอีกอาชีพที่หลายคนมองข้าม แต่กลับสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับ”ลุงสายหยุด”หากเกษตรกรรายไหนต้องการเลียนแบบ ไม่มีหวงห้าม เพราะไม่ได้สิทธิบัตรเชิงพาณิชย์ ใครอยากทำ”ลุงสายหยุด”บอกว่าเชิญได้ตามสบาย

โดย..มานิตย์ สนับบุญ / ปราจีนบุรี

Related posts