จังหวัดชลบุรีจัดพิธีพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน”เป็นขวัญและกำลังใจในปฏิบัติหน้าที่

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 60 องค์ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเกาะสีชัง อันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะบุคคลที่สนองงาน ยังความปลื้มปิติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับ “พระพลังแผ่นดิน” มีลักษณะเป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง