ปปช.ชัยภูมิฟันคดีทุจริตรอบปีโทษหนักสุดคดีนายกอบต.ศาลสั่งจำคุก 30 ปี

ชัยภูมิ – ปปช.ชัยภูมิ เปิดแถลงผลการดำเนินในรอบปีที่ผ่านมา ฟันคดีทุจริตเชือดไก่ให้ลิงดู หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังครองแชมป์พบการร้องเรียนปัญหาการทุจริตมากสุด –เผยสถานการณ์การทุจริตในพื้นที่ในปีนี้เริ่มลดลงต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา!

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมิ( ปปช.) ที่ได้ก่อสร้างอาคารของสำนักงาน ปปช.ชัยภูมิ หลังใหม่เสร็จเปิดให้งานมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.65 จนปัจจุบันครบรอบ 1 ปี อาคารหลังใหม่ในวันที่ 1 ก.ย.66 นี้

ทางด้าน นายยุทธพงศ์ ทรวงแสวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ เปิดห้องประชุม ต้อนรับ สื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ของ ปปช.ชัยภูมิ

ในทุกด้านทั้งการปราบปรามการทุจริต ,งานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน, และงานด้านป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะด้านการปราบปรามทุจริตผลการตรวจรับคำกล่าวหา จำนวน 115 เรื่อง คงเหลือ 13 เรื่องในปัจจุบัน โดยอยู่ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. 11 เรื่อง และอยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 2 เรื่อง งานด้านการปราบปรามการทุจริต อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบด้วย เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น และเรื่องไต่สวนเบื้องต้น โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 52 เรื่อง โดยเรื่องที่ถูกกล่าวหามากที่สุด อยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากถึง 36 เรื่อง ประเภทเรื่องร้องเรียนที่มาเป็นอันดับ 1 คือเรื่องของสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนเรื่องไต่สวนเบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 33 เรื่อง หน่วยงานที่ถูกกล่าวหามากที่สุดก็ยังคงอยู่ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเภทของเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ “การจัดซื้อจัดจ้าง” พบมากถึง 15 เรื่อง กระจายอยู่ถึง 10 อำเภอ จาก 16 อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดแล้ว ในการดำเนินการความผิดการทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น นายก อบต.ในพื้นที่มีคำพิพากษาศาลสั่งจำคุกหนักสุด 30 ปี อยู่ระหว่างอุทธรณ์ และมีดำเนินดำเนินคดีถึงที่สุดแล้วถูกจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา และพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องถูกไล่ออก และให้ชดใช้ความเสียหายทรัพย์ทางราชการคืนสู่รัฐมาแล้วในรอบปีที่ผ่านมา

และงานด้านตรวจทรัพย์สินและหนีสิน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในความรับผิดชอบ จำนวน 143 แห่ง โดยมีตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 494 ตำแหน่ง การดำเนินงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน พบว่ายังคงต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกคงเหลือ 2 บัญชี ที่ถือว่าในปีนี้ภาพรวมในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีสถิตการกระทำความผิดลดลงต่อเนื่อง

รวมทั้งงานด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้รู้ถึง ขั้นตอน และครอบคลุมการยับยั้งที่จะก่อให้เกิดการทุจริตต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งโครงการ STRONG- จิต พอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดชัยภูมิ ที่จะมีกระจายอยู่ทั้ง 16 อำเภอ โดยด้านประชาชนเองก็สามารถที่จะ แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือ เรื่องราวการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการทุจริตต่อหน่วยงานต่างๆ เข้ามา ได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช. จะต้อง ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง